RUT-avdrag till förmån för välbärgade

2017-02-15 16:45:57


42 procent av de privata hemtjänstföretagen saknar kollektivavtal.

Sedan RUT–avdraget infördes för tio år sedan har omsättningen ökat med 1 400 procent. Det är allt fler välbärgade äldre som använder sig av avdraget, till stor del i de kommuner som har många privata hemtjänstbolag då kommuner inte får sälja dem. 

En ny rapport från Arena Idé visar att allt fler välbärgade äldre utnyttjar RUT-avdraget för att få privat hemtjänst. Rapporten visar att 20 procent av RUT-avdragen görs av personer i åldern 85-95 år, och de 20 procent av befolkningen som har högst inkomst står för 60 procent av RUT-avdragets användning.

Utnyttjandet av RUT-avdraget är också mycket ojämnt fördelat i landet. Sett till befolkningens storlek så är användandet av RUT-avdraget betydligt större i de stora städerna; 80 procent större i Stockholm än i resten av landet. Detta kan till stor del bero på att utbudet av privata hemtjänstaktörer är mycket stort i Stockholm.

Samtidigt som RUT-avdraget går till privat hemtjänst så sker nedskärningar inom den kommunala äldreomsorgen, som inte alls utökas i takt med att behovet växer.
Platsbristen och väntetiden för en plats på äldreboende ökar, medan andelen äldre med hemtjänst minskar. Samtidigt ökar istället anhörigomsorgen av äldre.
RUT-avdraget har lett till en mycket ojämlik äldreomsorg, där de som har råd kan köpa sig hemtjänst medan övriga får vänta länge på den hjälp de behöver eller helt enkelt klara sig själva.
Under 2016 uppgick RUTbranschens omsättning till hela 8,15 miljarder kronor. Det är en ökning med 10 procent från 2015, och en ökning med hela 1 400 procent sedan RUT-avdraget infördes år 2007.
RUT innebär att man kan få skatteavdrag för hushållsnära tjänster. Detta innebär i sin tur en omfördelning av skatteresurser. Den som utnyttjar RUT-avdraget måste ha råd att betala för tjänsten, för att senare kunna få ett skatteavdrag.
Studien som Arena Idé har genomfört visar att hela 42 procent av de privata hemtjänstföretagen saknar kollektivavtal.
Rapporten säger också att hälften av de företag som använder RUT saknar kollektivavtal.
Mycket ofta har anställda inom sådana företag dåliga arbetsvillkor med en mycket hög arbetsbelastning och låga löner. Arbetssituationen för de anställda inom hemtjänst är också sämre i Stockholm än i övriga landet.

De anställda inom den privata hemtjänsten har usla arbetsvillkor, samtidigt som företagsägarna tjänar stora pengar på deras arbete. Allt detta leder till en allt mer ojämlik äldreomsorg, och majoriteten av Sveriges pensionärer blir lidande för att deras låga pensioner inte räcker till för att köpa sig privat hemtjänst. Det är detta som RUT-avdraget har lett till, en nedmontering av välfärden.
Alla äldre ska ha rätt till den omsorg de har behov av, oavsett ekonomisk situation. Avskaffa RUT-avdraget, rusta upp den kommunala äldreomsorgen och återta privata omsorgsföretag i kommunal regi, för en jämlik vård och omsorg på de äldres och omsorgspersonalens villkor. ■


Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!