S fick backa om folkomröstning i Luleå

av RS Luleå

Nu kan folkomröstningskampanjen sätta igång på allvar! (Foto: Liv Shange Moyo)

Socialdemokraternas försök att ta kontroll över frågan om folkomröstning i Luleå misslyckades på kommunfullmäktigemötet i Luleå. Deras förslag röstades ned, vilket innebär att det är skolaktivisterna som har kontroll över processen med namninsamling för folkomröstning. I slutändan stödde inte ens S själva sitt förslag. 

Skolnätverket Hela Kommunen Ska Leva och Lära (HKSLOL) har till november på sig att samla in de drygt 6 000 namn som krävs för att folkomröstning ska tas upp på kommunfullmäktige. På några veckor har hälften av namnen samlats in. 
– Nätverket har kommit överens om att namninsamlingen måste få ta den tid som behövs för att ge alla lulebor chansen att skriva under. S utspel om att påskynda det var aldrig seriöst – det visas av att de aldrig har varit beredda att pausa de skol- och förskolenedläggningar som en folkomröstning skulle handla om. En folkomröstning ska handla om en ny utvecklingsplan för skolan utifrån alla barns behov, personalens arbetsmiljö och som tar hänsyn till landsbygds- och klimatperspektivet, som alternativ till S centralisering och stordrift, säger Jonas Brännberg, aktiv i samordningsgruppen för HKSLOL.