S i Göteborg slår mot allmännyttan

2018-01-24 16:30:31


Kampen fortsätter och behöver trappas upp när S och Alliansen ändrar ägardirektivet.

Ägardirektiven ändras och beslut om utförsäljningar av kommunala lägenheter flyttas från fullmäktige till Framtiden AB (Göteborgs kommunala bostadskoncern, landets största). Detta stod klart efter att kommunfullmäktiges majoritet med 48 röster för och 32 emot sagt ja till att ägardirektivet ändras.
Utanför fullmäktige demonstrerade Hyresgästföreningen Angered med krav på att försvara allmännyttan och inte ändra ägardirektiven.

Beslutet är ett allvarligt nederlag för allmännyttan där Socialdemokraterna gjorde gemensam sak med högeralliansen för att stänga dörren för demokratisk insyn i affärer som gäller utförsäljning av våra hem.
Utförsäljningar av allmännyttan, likt den stoppade affären i Rannebergen, kommer i framtiden att kunna beslutas i slutna styrelserum utan demokratisk insyn. Besluten behöver numera inte tas i kommunfullmäktige i fortsättningen, bestämde fullmäktige den 18 januari.
Fullmäktiges beslut innebär i praktiken att allmännyttans lägenheter kan styckas upp och säljas ut utan någon som helst demokratisk insyn eller påverkan. Detta blir extra allvarligt då vi vet att det redan nu finns planer på att sälja ut 3 000 av allmännyttans lägenheter inom en femårsperiod.

Utförsäljningen av 289 lägenheter i Rannebergen avbröts förra veckan. Detta efter att det framkommit polisuppgifter om att det hårt kritiserade bolaget Victoria Park hade anlitat underleverantörer kopplade till organiserad brottslighet.
Att den stoppade försäljningen i Rannebergen därmed tog en stor plats under fullmäktige är naturligt då försäljningen inte skulle ha stoppats om det nya ägardirektivet beslutats redan förra året.
Johan Zandin från Vänsterpartiet betonade att om skrivningen inte funnits där ifjol hade försäljningen till Victoria Park blivit klar redan i oktober.
Roshan Yigit (S) som försökt profilera sig som en vän av hyresrätten och allmännyttan försökte släta över debatten med argument om att den nya skrivningen inte skulle innebära någon skillnad vid affärer som den i Rannebergen.
Liknande argumenterade både Jonas Ransgård (M) och Helene Odenljung (L). Den vassaste debattören på fullmäktigemötet var Vänsterpartiets Bobbo Malmström som riktade en svidande kritik mot Socialdemokraterna och högeralliansen.

Ann-Sofie Hermansson (S) försvarade såväl Victoria Park som det nya förslaget utan att argumentera varför fram till dess att debatten hettade till och Hermansson konstaterade:
– Vi kommer behöva göra jättemånga av dessa affärer.
Hennes uttalande avslöjar bakgrunden till beslutet. Socialdemokraterna har lutat sig mot högeralliansen för att kunna driva igenom en förändring av ägardirektivet för att i framtiden kunna genomföra utförsäljningar av allmännyttan utan demokratisk debatt och insyn.
Beslutet innebär att framtida utförsäljningar av allmännyttan kommer tas i slutna styrelserum utan att passera de demokratiska församlingarna och först komma de boende och allmänheten till del efter att människors hem redan har blivit sålda.

Förändringar i ägardirektivet har uppmärksammats i de stora protester som Hyresgästföreningen har organiserat sedan i november, men har drunknat i frågan om utförsäljningen av Rannebergen.
Beslutet att sälja Rannebergen sköts upp två gånger från kommunfullmäktige tack vare de massiva protesterna från de boende, och i januari stoppades affären helt då det avslöjats att Victoria Park haft underleverantörer kopplade till organiserad brottslighet.
Lärdomen från Rannebergen visar tydligt varför stora beslut om människors hem inte kan tas i hemlighet i slutna styrelserum, utan måste passera de folkvalda och offentlighetens ljus.
Bostadsbolagets styrelse godkände under hösten 2017 en försäljning av 289 lägenheter i Rannebergen. AB Framtidens styrelse gjorde därefter samma bedömning. Men med anledning av ägardirektivet skulle ett slutgiltigt beslut tas i kommunfullmäktige. Därmed blev också frågan offentlig och kom allmänheten till del, vilket vållade stora protester.
Rättvisepartiet Socialisterna har i tre massflygblad till 1 600 hushåll i Rannebergen uppmärksammat politikernas planer och lyft detta på protesterna. Inne i kommunfullmäktige är det bara V som har uttryckt sitt motstånd, trots att frågan om Rannebergen tydligt visar varför frågan om människors hem inte kan beslutas bakom stängda dörrar.
Hyresgästföreningen har i Rannebergen och Angered visat hur viktigt det är med social och politisk mobilisering för att försvara våra hem. Genom fortsatt organisering måste nu Hyresgästföreningen på nytt axla ansvaret för att sätta stopp för dessa planer på ändrade ägardirektiv genom att mobilisera folkrörelsen och oavsett beslut fortsätta att stå upp för allmännyttan och protestera mot kommande utförsäljningar. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!