S, M och C-styret i Eskilstuna sänker skolan

2018-03-21 11:45:32
De tre partier som styr i Eskilstuna (S, M och C) har beslutat att låta underskottet i skolbudgeten slå fullt ut, trots att kommunens hela budget visar ett stort överskott. 97 lärare och andra medarbetare i skolan kommer att sägas upp.
En lärare på Rekaneskolan kommer att få sluta innan påsk. Detta har inneburit att eleverna som har honom som klassföreståndare har strejkat.
Nästan alla lärare på nämnda skola har skrivit på ett upprop för att protestera mot nedskärningarna.