S, MP och C:s budget betyder stora nedskärningar i Haninge

2017-06-19 14:14:11

foto: Wikipedia
Stora försämringar för vanligt folk är att vänta i Haninge kommun.

Kommunledningen i Haninges budgetförslag, det vill säga Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Centerpartiets gemensamma budget, röstades igenom på måndagens kommunfullmäktige den 12 juni och innebär nedskärningar och privatiseringar i välfärden.

Skillnaden mellan det S-ledda styrets budgetförslag och Moderaternas är att det är 6,5 miljoner kronor mer i det S-ledda styrets budget. Deras budget är alltså 0,14 procent större mer än Moderaternas. Men ingen av budgetarna innebär ”satsningar” då ingen av dem täcker löner och prisökningar eller de ökade volymbehoven i välfärden.

– Den S-ledda koalitionens budget kommer att innebära nedskärningar på minst 71 miljoner kronor i nämnderna, konstaterade Mattias Bernhardsson (RS) under budgetdebatten.

De styrande politikerna marknadsför sina budgetar med rena vanföreställningar. ”94 miljoner mer till grund- och förskolenämnden för att öka lärartätheten”. Det basunerar det S-ledda styret ut i lokalpressen och på sin facebooksida (”Samarbetskoalitionen”).
– Det stämmer inte. Grund- och förskolenämnden behöver nämligen 129 miljoner kronor bara för att kunna bibehålla verksamheten till samma kvalitet. Nämnden kompenseras inte fullt ut för volym-, lön- och prisökningarna. Det S-ledda styrets föreslagna budgetram innebär att det saknas 35,5 miljoner kronor. Det kommer att bli stora nedskärningskrav år 2018, sa Lina Rigney Thörnblom (RS).
Kommunledningen förnekar att de gör nedskärningar. Systemet med resultatenheter innebär att tjänstemän och rektorer får i uppgift att ”effektivisera” (politikerspråk för nedskärningar) verksamheter medan politiker frånsäger sig ansvaret. Men det är politikerna som sätter de ekonomiska ramarna och därmed är direkt ansvariga för nedrustningen.

Det S-ledda styrets budgetförslag vill öka privatiseringarna. Budgeten har som mål att åtta kommunala tjänster ska omfattas av LOV nästa år, identiskt med det moderata budgetförslaget och en fördubbling jämfört med när det S-ledda styret tillträdde.
De styrande politikerna försöker spela på båda sidor. ”Vi har ett ansvar för att alla elever i Haninge har en bra skola att gå till, det ansvaret kan aldrig läggas över på privata aktörer”. Det säger kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S) på styrets facebooksida. Men i budgetförslaget står det att ”Kommunstyrelsen ska aktivt arbeta för att få fler utförare att bygga och driva skolor i Haninge”. De styrande lovar ”satsningar” utan pengar.
Av alla partiers nedskärningsförslag gick Sverigedemokraternas längst: De vill skära ned 127 miljoner kronor, varav hela 78 miljoner kronor inom grund- och förskola!
När de två största budgetarna ställdes mot varandra stod det mellan två nästan identiska: Det S-ledda styrets och Moderaternas. Rättvisepartiet Socialisterna lade ned sina röster medan Vänsterpartiet röstade för det S-ledda styrets nedskärningar på 71 miljoner kronor.

Till skillnad från Vänsterpartiet vägrar Rättvisepartiet Socialisterna att agera som ett sorts vänsteralibi för ren högerpolitik. Det handlar också om att ha kampen som fokus, inte principlösa uppgörelser bakom lyckta dörrar.
– Om socialister skriver under på nedskärningar – hur ska de då kunna föreslå kampinitiativ mot nedskärningarna? Eller ens delta i rörelser från anställda och brukare som själva kräver ett stopp på nedskärningarna? frågar Mattias Bernhardsson.

Rättvisepartiet Socialisterna har lagt egna budgetförslag nästan alla år, en unik budget som visar att det går att stoppa alla nedskärningar och vinster i välfärden samt innebär verkliga tillskott till skola och omsorg som faktiskt motsvarar behoven. Det skulle bekostas genom att helt avskaffa vinstmålet inom verksamheterna och istället spara på partistöd, politikernas löner och arvoden, konsulter och representation. Men i år lade Rättvisepartiet Socialisterna inte en egen budget:
– När vi har lagt budgetförslag har vi gjort det för att visa på ett alternativ – inte för att det är så troligt att vår budget går igenom. Därför är detta heller ingen prioritet för oss. I år valde vi att inte lägga något eget budgetförslag eftersom vi har valt att prioritera viktiga kampanjer där vi faktiskt kan påverka, förklarar Lina Rigney Thörnblom. ■


Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!