S-MP-regeringen i Pentagons knä

2018-05-16 14:20:25

foto: Air Force Staff Sgt. Brigitte N. Brantley
Försvarsminister Peter Hultqvist (t.h) ler gott åt att Sverige omfamnar USA-imperialismens blodiga politik allt mer.

Samma dag som Trump meddelade att USA drar sig ur kärn­energiavtalet med Iran slöt Sverige och Finland ett avtal om utökat militärt samarbete med USA. Ett ”historiskt samarbete” skriver Expressen lyriskt, och Pentagon menar att relationerna mellan Sverige och USA är bättre än någonsin.

För Trumpadministrationen och Pentagon ansågs den trilaterala överenskommelsen vara så betydelsefull att den firades med parad och kanonsalut.
Avtalet, som länge har förberetts under strikt hemlighet, fördjupar det militära samarbetet på en rad områden. De tre länderna kommer att öva mer och flitigare. USA:s militära närvaro i Sverige ökar. ”Målet är att länderna ska kunna samverka i kriser, vid kränkningar och att ytterst kunna verka tillsammans i ett försvarskrig på varandras territorier”, skriver Dagens Nyheter den 8 maj.
– Men det handlar också om att i praktiken utveckla samarbetet, främst genom övningsverksamhet som kan stärka möjligheten att i olika lägen samverka. Under den stora försvarsövningen Aurora ifjol deltog 1 435 soldater från USA. Och i och med det nya, fördjupade samarbetet kan det bli ökad amerikansk militär närvaro i Sverige, förtydligar försvarsminister Peter Hultqvist (S) i Expressen den 9 maj.
Det långtgående samarbetsavtalet är också en politisk markering från S-MP-regeringen och Finlands högerregering, och en bekräftelse på att de båda regeringarna till fullo sluter upp bakom USA-imperialismens och Nato:s militarism. Att avtalet dessutom slöts samtidigt som Trump osäkrade världen gör denna politiska markering än mer tydlig och utmanande.

Ingen regering i modern tid har gått ner så djupt på knä inför Washington och Pentagon som den nuvarande S-MP-regeringen. Det nya avtalet följer efter att regeringen år 2016 slöt ett omfattande militärt samarbetsavtal med USA, den amerikanske försvarsministern James Mattis Sverigebesök och storövningen Aurora ifjol samt beslutet att köpa det amerikanska luftvärnssystemet Patriot till en kostnad av minst 25 miljarder kronor.
Samtidigt med att det militära samarbetet med USA-imperialismen stadigt har fördjupats har S-MP-regeringen tagit landet allt närmare ett Natomedlemskap – ett värdlandsavtal har tecknats med Nato, Sverige ingår numera i Nato:s spioncentral (Cyber Defence Center) och förra året sa regeringen ja till att bli med i Nato:s speciella elitstyrka Joint Expeditionary Force (JEF).  

Till det ska läggas den exempellösa militära upprustning som skett sedan S-MP-regeringen kom till makten 2014 och att Sverige mer aktivt deltar än en del medlemsländer i Nato:s militarisering av Östersjöområdet samt krigsinsatser.
Detta tillsammans med det militära samarbetet med USA öppnar dörren på vid gavel till ett Nato-medlemskap. Särskilt om det blir regeringsskifte efter valet.

RS och Offensiv säger:
Kamp för omedelbar militär nedrustning. 
Nej till varje form av svenskt deltagande i imperialistiska krig och militära ingripanden.
Stoppa vapenexporten. 
Riv upp värdlandsavtalet med Nato. Nej till svenskt Natosamarbete och -medlemskap. Inget militärt samarbete med USA.
Förstatliga krigsmaterielindustrin under arbetarnas demokratiska kontroll och styre. Omvandling av krigsindustrin till civil produktion.
Återupprätta asylrätten. Stoppa utvisningarna till krig och förtryck. 
Global kamp mot imperialismens plundring och militarism. Bygg en massrörelse mot terror och våld – för en socialistisk värld i fred och frihet.