Så vann Seattle 15 dollar

2015-04-08 11:57:57


Seattle vann en minimilön på 15 dollar i timmen tack vare den outtröttliga kampen från gräsrötterna, vars rörelse sedan Kshama Sawant blev en spjutspets för.

Kampen för en minimilön på 15 dollar i timmen har fått ytterligare fart. Den 1 april fick Seattles lågavlönade arbetare sin första löneförhöjning tack vara arbetarnas, arbetarrörelsens och nu också 15 Now-rörelsens ansträngningar.

Seattle är den första större staden att införa en minimilön på 15 dollar i timmen. Den kommer att fasas in de närmast åren.
I slutänden kommer 100 000 arbetare att få förhöjd lön, en av fyra arbetare i staden. Den 1 april fick alla arbetande på storföretag som McDonald’s, Starbucks, Macy’s och Target en omedelbar höjning av lönen till ett minimum på 11 dollar i timmen, och år 2025 kommer alla arbetare i Seattle att tjäna minst 18 dollar i timmen.
Det beräknas att företagen kommer att betala ut 3 miljarder dollar i höjda löner till de lägst avlönade arbetarna under de kommande 10 åren. Rasifierade och kvinnor kommer att tjäna särskilt på detta, på grund av deras överrepresentation bland de lägst avlönade.

Rörelsen för 15 dollar i timmen, startad av snabbmatsarbetare i New York City i slutet av år 2012, har vunnit en stor seger. Framgången i Seattle har öppnat slussarna över hela landet, vilket har inspirerat till ytterligare segrar. En ännu starkare lagstiftning för 15 dollar i minimilön följde i San Francisco.
Möjligheterna för en större framgång i Seattle blev tydliga i november år 2013. Den första öppet socialistiska kandidaten på ett århundrade, Socialist Alternatives Kshama Sawant, vann en plats i Seattles stadsfullmäktiga med nästan 100 000 röster. Hon vann på en plattform med kravet på 15 dollar i timmen i minimilön som en del av ett program för att göra Seattle till en stad som alla har råd att leva i.
Vikten av denna seger stod klar då Kshama Sawant vidtog omedelbara åtgärder. Hon lanserade 15 Now i januari år 2014 för att tillhandahålla ett organisatoriskt verktyg för alla aktivister och för att ge full demokratisk kontroll över kampanjen till de aktiva arbetarna.
15 Now byggde redan från början grannskaps- och universitetsaktionsgrupper för att aktivera så många människor som möjligt.
En kraftfull demonstration för kravet på 15 dollar i timmen genomfördes den 15 mars. En nationell konferens samlade hundratals den 26 april. 15 Now-rörelsen förberedde ett initiativ till folkomröstning, om ett ”författningstillägg”, i syfte att omedelbart öka trycket på stadsfullmäktige samt som en beredskapsplan om stadsfullmäktige inte levererade.
Det ägde rum ständiga mobiliseringar, sattes upp kampanjbord i alla delar av staden, föreläsningar och konferenser genomfördes, det affischerades och genomfördes större demonstrationer för 15 dollar i timmen på Martin Luther King-dagen i januari och på första maj. Dessa ändlösa ansträngningar var nödvändiga för att vinna ett brett stöd i Seattle mot storföretagens och massmediernas arbetarfientliga propaganda.

– Man behöver inte vara socialist för att kämpa för social rättvisa, men det underlättar definitivt, sa Kshama Sawant i ett uttalande efter att 15 dollar i timmen blev lagstiftad minimilön.
– Det underlättar förståelsen av att arbetare konfronteras med storföretagens och deras storföretagsvänliga politikers makt – inte bara av de som står till höger, avlönade av bröderna Koch, utan också av Demokraternas partilednings storföretagsagenda. Segern för kravet på 15 dollar i timmen ägde rum på grundval av en medveten organisering från vår sida – arbetare, arbetarrörelsen och lokala aktivistgrupper, sa Kshama.
Det var endast tack vare det utbredda stödet som Kshama Sawant, 15 Now-rörelsen och arbetarrörelsen vann som näringslivet tvingades anpassa sig till den nya politiska verkligheten med en minimilön på 15 dollar i timmen.
Även Seattles borgmästare Ed Murray medger i efterhand detta.
Kapitalisternas agenda var klar: Om de inte kunde stoppa en minimilön på 15 dollar i timmen skulle de åtminstone försöka urvattna den så mycket som möjligt med alla till buds stående medel.
Det som uppnåddes var ett resultat av styrkan hos den rörelse som byggdes upp av Kshama Sawant, Socialist Alternative och arbetarrörelsen. Svagheterna i Seattles lagstiftning var resultatet av affärsvärldens motåtgärder uppbackade av Demokraternas borgmästaren och stadsfullmäktigemajoriteten.
– Vår seger är inte fullständig, men vi har kämpat ända fram till den sista dagen och den sista timmen mot alla de kryphål som näringslivet krävde […] Vi kommer att komma tillbaka till frågorna om löneavdrag för drickspengar, den långa infasningstiden och lärlingslönerna. 15 dollar är bara början. Vi har en hel värld att vinna, sa Kshama Sawant i sitt tal innan hon röstade för den nya minimilönen den 6 mars 2014.
Kampen för 15 dollar i timmen påminner på många sätt om den tidiga arbetarrörelsens kamp för 100 år sedan för en 8 timmars arbetsdag. Uppgiften att återuppbygga arbetarrörelsen och en socialistisk rörelse ligger framför oss.
Segern för 15 dollar i minimilön i Seattle kommer att bli ihågkommen som en vändpunkt i inledningen av denna historiska uppgift. Lågavlönade arbetare, fackföreningar, lokala aktivistgrupper och många fler förbereder för en nationell aktionsdag den 15 april.
– 15 Now manar alla till att ansluta sig till denna protest, säger Ty Moore, nationell organisatör för 15 Now, och fortsätter:
– Vi har övertaget; vi kämpar för 15 dollar i timmen i samtliga 50 delstater under år 2015. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!