SD-rasismen mot samer

SD hetsar mot samer och påstår att rennäringen står i vägen för ”utvecklingen”.

Nya gruvprojekt, storskalig skogsavverkning och utökad turism utgör allvarliga hot mot samernas rättigheter. Nu får dessa företag stöd av Sverigedemokraterna, som sedan länge står för att samer inte är svenskar.

Det var inför valet 2018 som SD:s talman i riksdagen, Björn Söder, flera gånger upprepade att samer, liksom judar, inte är svenskar. Han försökte senare korrigera detta med att säga att samer och judar “kan vara” svenskar.

Inför årets val fiskar SD på nytt i kretsar som hetsar mot samer. Den här gången med argumentet att rennäringen står i vägen för utvecklingen av landsbygd och företag i Norrland. SD påstår att rennäringen är en industri som konkurrerar på bättre villkor än andra företag.

Att rennäringen är en grundpelare i samisk kultur och en traditionell näring i samklang med naturen är främmande för SD.

SD:s program visar tydligt att partiets rasism, att ständigt betona det “svenska” och ställa det i motsättning mot det “icke-svenska”, i grunden är ett sätt att gynna stora företag och kapital. Att splittra arbetare och pensionärer för att förhindra gemensam kamp underifrån är rasismens uppgift.

SD-rasismen har blivit allt mer rumsren bland riksdagspartierna, vilket märks även i kommunerna. “Speciellt lokalt märker man att det som tidigare var extrema hållningar har blivit allt vanligare, också bland traditionella partier”, kommenterade Matti Blind Berg, förbundsordförande för Svenska Samers Riksförbund till SvT. Han säger att det är industrier som är ute efter mark som oroar honom mest.

Under de senaste åren har jakten på naturresurser gjort att renskötseln är i ett mer utsatt läge än någonsin. Minst ett tiotal nya gruvprojekt är på gång, 1000-tals nya vindkraftverk och nya högspänningsledningar planeras. Det har aldrig avverkats så mycket skog som nu. Rättvisepartiet Socialisterna deltar i kampen mot de gruvspekulanter som hotar både samernas rättigheter och miljön, som i Kallak/Gallok. Att kämpa mot SD-rasismen är en förutsättning för att ta gemensam kamp underifrån mot utarmningen av landsbygden.■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!