”Sercan borde vara i livet”

2017-01-23 15:43:49


Sercan Budakçı.

Oberoende utredning av självmord i arrest: Av Mattias Bernhardsson, civilt ombud för den avlidnes föräldrar och kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Haninge.

Lördagen den 9 juli, kl 21.15 hittades Sercan Budakçı livlös i arresten på Handens polisstation i Haninge. Han hade hängt sig i sin cell. Sercan avled senare på sjukhus. Han blev 27 år gammal.
Hur kunde detta ske? Hur kan en förvarstagen begå självmord genom hängning i en svensk arrestlokal? Föräldrarna upplevde att de inte fick svar på sina frågor av polisen. När lokaltidningen Mitt i Haninge konstaterade att polisen inte skulle inleda en förundersökning, i en artikel med rubriken ”Självmord i arresten utreds inte”, anmälde polisen tidningen för ”förtal”; de hävdade att de visst hade utrett. Polisens interna utredning om tjänstefel lades ner efter endast 4 dagars utredning med slutsatsen att ingen hade begått något fel.

De anhöriga kontaktade mig och bad mig undersöka vad som hade hänt. Jag utsågs till föräldrarnas civila ombud och krävde att få ta del av internutredningen. CU, interna utredningar, tillhanda­höll allt material och jag har tagit del av detta samt genomfört en rekonstruktion av händelserna i den cell Sercan satt förvars­tagen i. Jag har också tagit del av Rättsmedicinalverkets protokoll, bilder och analys från obduktionen. Min utredning har varit förutsättningslös. Men då Södertörns polismästardistrikt inte har varit lika tillmötesgående mot de anhörigas vilja att få klarhet i händelserna och avslagit min begäran om att ta del av deras material av ”sekretesskäl”, återstår det fortfaran­de många frågor och svar.
Under min rekonstruktion av händelserna i cell nr 6 på polisstationen i Handen – utefter det förlopp och av de fyndigheter som finns i internutredningen – fann jag följande:
a. Den stol som är ­fastskruvad i väggen sitter nästan rakt under ventilationsgallret i taket. Inga möbler i cellen går att flytta.
b. Genom att ställa mig på stolen kunde jag trä lakanet (av samma modell som finns beskrivet i utredningen) genom gallret. Det tog mindre än två minuter.
c. Lakanet som finns i cellen är av tyg och har en rivhållfasthet på 10,6 kg per cm2 samt draghållfasthet på 44,5/43,2 daN (dekanewton); ett kvalitetsmaterial som med stor marginal kan hålla för kroppsvikten hos en fullvuxen man.

Stolens placering är under all kritik och valet av lakan bygger på ett tvivelaktigt resonemang. Polisens förklaring till att tyglakan används istället för ­papperslakan (som är vanliga på arrestlokaler) är att tyglakanet håller bra brandkrav (M1) samt att papperslakan går att riva sönder, väta i handfa­tet, tvinna och knyta ihop till en mer hållbar snara. Resonemanget håller inte. Vad gäller brandrisken ska förvarstagna visiteras och tas ifrån föremål som går att använda till att tända eld eller skada sig med. Möjligheten att sätta eld på något måste alltså ses som minimal jämfört med risken att använda något som polisen själv tillhandahåller, d v s lakanet. Att riva sönder ett papperslakan, väta de olika delarna i handfatet, tvinna och sedan kryta ihop de olika delarna för att få hållfasthet i en konstruktion med tjocka knutar som sedan ska dras genom ett 6×6 mm trångt utrymme i gallret måste ses som långt mer tids­krävande.
Ingen miljö är helt självmordssäker. Men arrestlokalerna på Handens polisstation är långtifrån säkra.

Arrestpersonalen ska göra regelbunden tillsyn, oftast halvtimmesvis och anmäla tecken på självmordsbenägehet, sjukdom m m till vakthavande befäl. En person som anses självmordbenägen ska få tätare tillsyn, oftast var 15:e eller var 10:e minut.
Polisen hävdar att Sercan inte behövde tätare tillsyn. Efter att ha tagit del av vaktens tillsynskommentarer får jag en helt annan bild.
Några utdrag av vaktens tidsangivna anteckningar lyder: ”Bankar på dörren”, ”Ringer celltele konstant”, ”Står vid dörren”, ”Bankar på dörren”, ”Gråter”, ”Vill ringa psyk & soc”, ”Uppger att han har psykoser som kommer & går”, ”Bankar i vägg”, ”Ligger, gråter”, ”Ringer på celltel, vill till psykakut”, ”Vaken, ligger, ­gråter”.
Den regelbundna tillsynen görs inte av en utbildad polis utan av en vakt. I arrestliggaren finns följande anteckning från cell nr 6: ”Mycket störig”. Sercan var förvarstagen från kl 21.45 den 8 juli till 21.15 den 9 juli då vakten hittade honom livlös, d v s under 23,5 timmar. Med undantag av några korta besök på ­rastgården, polisförhör och läkarbesök var Sercan isolerad i cellen och mådde dåligt. Det vakthavande befälet meddelades visserligen vid ett antal tillfällen och Sercan fick träffa en läkare. Men trots att Sercan berättade om psykoser och begärde att få föras till psykakuten återfördes han istället till isolering i cellen.
Läkaren var en jourläkare utan rätt utbildning. När Mediblå AB, som jourläkaren tillhörde, vann upphandlingen kritiserades företagets kompetens. Länsrätten uppmanade Rikspolisstyrelsen i en dom att inte ta Mediblås anbud, bl a då läkarna är ortopeder utan erfarenhet av arrestvård.

Sercan greps kl 20.42 den 8 juli efter en dispyt med en buss­chaufför i centrala Handen och förvarstogs i polisarresten kl 21.10. Sercan anhölls kl 00.16 den 9 juli av kammaråklagare. Varför greps Sercan och varför begärdes han anhållen? Dessa frågor har jag inte kunnat få svar på.
Enligt ett vittne som inte vill framträda var det en dispyt mellan en busschaufför och Sercan kring en sms-biljett. Sercan ska ha skvätt vatten på busschauffören och sagt något i stil med: ”Svalka dig”. Busschauffören ska då ha hållit fast Sercan och ringt efter polis.
En mer klar bild går inte att få då Södertörns polismästardistrikt beslutade att vägra både mig själv som ombud och även Sercans mor att få ta del av buss­chaufförens utsaga och Sercans polisanmälan mot busschauffören. Polisen hävdar alltså att Sercans mor inte får ta del av sin egen sons polisanmälan av ”sekretesskäl”.
Sercan ringde sin mor från förhörsrummet samma dag som han begick självmord och berättade att han hade blivit slagen, att han kände sig orättvist behandlad och att han inte hade gjort något. Tidigare under samma dag meddelade Sercan att han ville polisanmäla busschauffören och att han ville prata med läkare. ”Varför vill han ej säga”, skriver vakten i tillsynsanteckningarna. Anteckningen indikerar att vakten (som varken är polis, läkare eller psykolog) ifrågasatte rätten till läkare och egen polisanmälan samt frågade ut Sercan.

I protokollet över frihetsberövandet står det: ”Inga synliga skador…”. Men Rättsmedicinalverkets rapport och fotografier från den rättsmedicinska obduktionen – som jag har tagit del av – visar något helt annat.
I den yttre undersökningen framgår att Sercan utsattes för våld: ”På hjässan bakre del med centrum c:a 3 cm till höger om medellinjen ses en svullnad som mäter cirka 4 x 5 cm i storlek. Vid dess mitt ses en oregelbunden formad, rödbrun ca 1 cm stor sårskorpa”. ”Vid vänstra ögonhålans yttre kant ses en snett nedåt, mot örat riktat en cirka 1 x 0,3 cm stor, oregelbunden formad avbruten rödbrun sårskorpa”. Det fanns även blåmärken och överhudsavskrapningar på benen.
Rättsläkarens utlåtande kommer fram till att revbrensbrotten kommer från återupplivningsförsöket, men inte såren på bakhuvudet, ansiktet eller blåmärkena på benen.
Rättsläkarens utlåtande ­menar att utseendet av dessa skador (som jag beskrivit i citat från rapporten här ovan) ”talar för att de orsakats av ospecifikt trubbigt våld uppskattningsvis inom några dagar före döden”.
Polisen måste förklara varför det i protokollet över frihetsberö­vandet står att Sercan inte hade några synliga skador.

Om det var busschauffören, polisen eller någon annan som tillfogade Sercan dessa skador går inte att få svar på utan det mate­rial som polisen har nekat oss att ta del av. Oavsett vem det var visar obduktionen att ett slag utdelats bakifrån mot bakhuvudet.
Sercans anhöriga förtjänar att få svar på sina frågor så att de kan sörja sin son och få ett avslut. Polisens hemlighetsmakeri och behandling av de anhöriga kan enbart bero på att de försöker två sina händer från ansvar.
En helt öppen utredning hade kunnat visa – utöver de uppenbara bristerna i arrestlokalen och tillsynen – att Sercan kanske inte ens borde ha gripits, eller åtminstonde inte begärts anhållen och isolerats i en cell under så lång tid. Därför kräver jag och Sercans anhöriga att polisen omedelbart lägger papperen på bordet.

100 på stormöte i Jordbro beslutade om demonstration vid polisstationen

Närmre 100 personer slöt upp på ett stormöte i Jordbro då Mattias Bernhardsson redogjorde för sin oberoende utredning.
Mötet beslutade att genomföra en demonstration onsdag den 18 januari utanför polisstationen i Handen.
Demonstrationens krav är:
  • Säkra arrestlokaler samt rätt utbildade läkare och arrestpersonal.
  • Ge de anhöriga tillgång till allt material.
En namninsamling med samma krav, ”Varför är Sercan död? Alla papper på bordet, nu!”, sprids på namninsamling.se.
Gå med i kampanjen genom att ringa 072-043 99 68.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!