Sex timmars arbetsdag nu

2015-03-04 14:26:40

foto: Gunilla G / Flickr CC
Hög tid att sex timmars arbetsdag införs. Det skulle innebära en positiv förändring för såväl enskilda individer som för hela samhället.

Trots att fackliga organisationer som Kommunal har svikit kravet på sex timmars arbetsdag och att Vänsterpartiet är det enda riksdagspartiet som står bakom kravet har försök med kortare arbetsdag satt frågan på dagordningen igen.

På bland annat ett äldreboende i Göteborg och på Norrlands universitetssjukhus i Umeå genomförs nu försök med sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Man ska under ett år mäta hälsoeffekterna hos personalen och även ekonomiska effekter.
Historiskt har arbetstidsförkortningar varit en viktig fråga. År 1919 infördes 8 timmars arbetsdag och det dröjde till 1971 innan 40 timmars arbetsvecka infördes. Men arbetstidsförkortningen var ingen skänk från ovan. Det var en fråga om kamp från arbetarrörelsen för ett drägligare liv. ”8+8+8”, alltså att arbeta åtta timmar, sova åtta timmar och ha åtta timmar över till annat blev ett talande exempel.

Sex timmars arbetsdag skulle innebära en positiv förändring inte bara för individen utan även för samhället. Det är en avgörande jämställdhetsfråga då fler kvinnor, som utgör den absoluta majoriteten av deltidsarbetande, skulle få möjlighet till en heltidsinkomst. Många kvinnor väljer idag, mer eller mindre frivilligt, att jobba deltid för att hinna med att till exempel ta hand om barnen och förlorar på så sätt inkomst. Många klarar heller inte av att jobba heltid inom ofta slitsamma kvinnodominerade yrken, till exempel inom vården där år av nedskärningar och personalneddragningar har gjort arbetssituationen ohållbar.
En arbetstidsförkortning skulle även frigöra arbetstillfällen och på så sätt minska arbetslösheten.
Representanter för näringslivet, oavsett om det är politiker eller ledarskribenter, hävdar att vi inte har råd att korta arbetstiden. Men det stämmer inte. Det är en prioriteringsfråga. Den förra regeringens skattesänkningar motsvarar ungefär 150 miljarder kronor. Ett verkligt införande av sex timmars arbetsdag skulle kosta mindre än 80 miljarder kronor per år.

Framförallt är kravet på sex timmars arbetsdag en politisk och ideologisk fråga. Det är ett krav som har övergetts av fackföreningar och till exempel Miljöpartiet. Vänsterpartiets styrelse kördes över av medlemmarna och tvingades att gå med på att ha kvar kravet, vilket dock förblir ett önskemål på pappret.
I brist på klasskamp och en stark fackföreningsrörelse återspeglas bland annat fackens högervridning i dess politiska program och krav.
En arbetstidsförkortning tillsammans med en förlängd, hundraprocentig och individbaserad föräldraförsäkring skulle kunna motverka vårdnadsbidragets cementerande av könsrollerna. Sjukskrivningarna som kostar samhället oerhörda summor skulle minska. Arbetslösheten och dess kostnader skulle också minska.
I slutändan handlar det om vad det är för samhälle vi vill ha och vilka liv vi vill leva. Sex timmars arbetsdag är ett krav mot det konsumtionssamhälle vi lever i idag, där vi jobbar maximalt, stressar hem för att stressat hinna umgås med familjen innan vi måste sova för att orka jobba dagen efter.

Att kämpa för ett socialistiskt samhälle innebär inte bara att kämpa för en rättvis värld utan även för ett liv med frihet att leva. Som ett steg på vägen är kravet på sex timmars arbetsdag oerhört viktigt, men det kan bara vinnas genom att arbetarklassen kräver det i en facklig och politisk kamp. ■


Ekonomi & arbetstid

  • BNP när åtta timmar infördes (1901): 29 000 kronor
  • BNP när 40-timmarsvecka infördes (1971): 130 000 kronor
  • BNP ­(prognos) om sextimmarsdag införs (2015): 380 000 kronor

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!