Sitter i USA:s och Nato:s knä

Den militära upprustningen är den största sedan 1950-talet och är en följd av Nato-anpassningen och de tätare banden till USA (Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet).

av Per Olsson // Artikel i Offensiv

Militären får av januariavtalets partier ett ytterligare påslag på 27 miljarder kronor under åren 2021-2025, vilket är en 40-procentig ökning. 

”Tillsammans med de anslagsökningar som regeringen beslutat, föreslagit och aviserat under perioden 2014-2020 kommer anslagen till det militära försvaret att ha ökat med 85 procent i fasta priser mellan 2014 och 2025”, skriver regeringen på sin hemsida.
Dagens militära upprustning i Sverige är den största sedan 1950-talet, då det ”gamla kalla kriget” rasade som värst.

Den militära upprustningen är en direkt följd av Nato-anpassningen och det allt starkare band till USA som S-MP-regeringen har knutit.  Det svenska Nato-samarbetet är av gammalt datum. Men under senare år har samarbetet stadigt tagits till nya nivåer och med den nya försvarspropositionen slås fast att det svenska så kallade försvaret ska samordnas och planeras med Nato och Nato-länder som USA, Storbritannien och Norge. ”I klartext: planera med andra för kris och krig” (Dagens Nyheter den 21 oktober). 
För att den svenska militären i högre grad ska bli en del av Nato:s nordöstra flank har januariavtalets partier beslutat att återetablera en rad regementen, bland annat i Sollefteå och Falun. ”Återetableringen av regementena i Sollefteå och Falun samt en amfibiebataljon i Göteborg och andra militära förstärkningar handlar främst om att skydda Nato-länders militära transporter i Sverige”, skriver SVT i en kommentar den 12 oktober och tillägger att detta är en ”logisk följd” av det värdlandsavtal som Sverige har slutit med Nato. 

Det värdlandsavtal (samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd) som riksdagen klubbade igenom år 2016 innebar att Sverige anslöts till Nato:s krigsmaskin. Det fanns inte längre några formella hinder för att Sverige skulle ge och ta stöd till Nato:s militära operationer. Vidare innebar avtalet att svensk militär i ännu högre grad, utomlands och på inhemsk mark, ska samöva med styrkor från Nato och dess medlemsländer.
Jämsides med att Nato-samarbetet har stärkts och utvidgats har de S-ledda regeringarna strävat efter att vinna USA-imperialismens gunst. Och för att ytterligare betona samhörigheten med USA och Nato har S-MP-regeringen valt att inte skriva under FN:s kärnvapenförbud.

I början av det nya kalla kriget mellan USA och Kina, som ytterst gäller vilken imperialistisk makt som ska vara världsdominant, försökte den svenska kapitalismen och regeringen ge sken av att gå en balansgång. Men mycket snart stod det klart att förbindelserna med USA och andra väststater vägde tyngst. 
På mindre än ett år blev Kina – som statsminister Stefan Löfven tidigare vägrat kalla en diktatur – en fiende och det främsta målet för regeringens ekonomiska nationalism, vilket resulterade i att en ny lag stiftades för att stoppa Huawei och ZTE från att bli med i den svenska 5G-utbyggnaden.
Beslutet om att stoppa Huawei och ZTE togs med hänvisning till rikets säkerhet och på begäran av Säpo samt Försvarsmakten. Att detta också betyder att 5G-utbyggnaden fördröjs och fördyras samt sannolika straffåtgärder från Kinas diktatur ansåg regeringen vara ett pris värt att betala, som ville sända en tydlig politisk signal om att alliansen med USA och Nato inte endast är militär.  
Som socialister stödjer vi självfallet varken den amerikanska eller den kinesiska imperialismen vars krigföring idag främst märks ekonomiskt och politiskt. Men det nya kalla krigets militarism och krigsförberedelser, med svenskt deltagande, rymmer även hotet om militära konflikter om inte världens arbetare och fattiga kan förenas i en kamp för kapitalismens avskaffande.

RS/Offensiv säger:
• Nej till höjda försvarsanslag. Kamp för omedelbar militär nedrustning.
• Rusta välfärden – inte militären. 
• Riv upp värdlandsavtalet med Nato. Nej till svenskt Natosamarbete och -medlemskap. Inget svenskt deltagande i imperialismens krig.
• Global kamp mot imperialismens förtryck, plundring och militarism – för en socialistisk värld i fred och frihet.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!