Sjukdomar belyser uppenbar ojämlikhet

2016-02-10 11:27:14

foto: Presidencia El Salvador / Flickr CC
”Bli inte gravid” är rådet från regeringarna, istället för att lägga resurser på att lösa problemet.

Ebolaepidemin i västra Afrika hade inte deklarerats vara över innan nästa epidemi bröt ut.

Zikaviruset upptäcktes först i Brasilien i mars 2015. Sedan dess har uppemot 1,5 miljoner brasilianare blivit smittade. Viruset sprider sig igenom Syd- och Centralamerika upp mot Karibien och södra USA.

Sjukdomen är vanligtvis mild, men verkar förödande när den drabbar gravida kvinnor. Bebisar som föds med små huvuden – mikrocefali – ökade från 5,7 till 99,7 per 100 000 födda i Brasilien mellan år 2014 och 2015. 

Zikaviruset verkar också vara länkat till en uppgång av Guillain-Barrés syndrom (förlamning i
armar och ben) bland vuxna. Vanligtvis är tillståndet temporärt, men kan ibland vara i flera månader och kräva intensiva behandlingar på sjukhus. 

Regeringarna har rått kvinnor att inte bli gravida på sex månader till två år, men preventivmedel måste vara gratis och lätt att skaffa, vilket det inte är.

Antenatalvård (vård före födseln) är också viktigt för att snappa upp defekter i fostret tidigt. Men även där abort är lagligt, vilket det inte är i de flesta drabbade länderna, finns det inte tillräckligt med lokaler vilket innebär att enbart de med pengar har tillgång till dem. Osäkra illegala aborter kommer att öka.

Drabbade bebisar kan ha livslånga fysiska funktionsnedsättningar såväl som inlärningsnedsättningar och kan komma att behöva vård hela livet. De flesta föräldrar är fattiga. Hälso- och sociala tjänster är ofta grundläggande eller ickeexisterande till de som inte kan betala.

Länder vars ekonomier baserar sig på att sälja mat, metaller och olja till särskilt Kina stod inför recession innan denna katastrof. Som alltid är det arbetarklassen och de fattigaste som drabbas hårdast. Som Världsbanken uttryckte det år 2013: ”Ojämlik tillgång till hälsovård är fortfarande den huvudsakliga dödsorsaken för mammor och barn”. Zikaepidemin bekräftar att kapitalismen och dess institutioner inte kan förändra detta. 

Ett vaccin hade inte bedömts vara nödvändigt för en mild infektion, men varningssignaler om att skyddsåtgärder mot zikaviruset måste tas på allvar borde ha snappats upp efter utbrottet år 2013. Vinstjagande läkemedelsföretag är inte intresserade av att forska fram vaccin som kanske aldrig köps. Det första stora utbrottet av zikaviruset ägde rum på Stilla havs-öar år 2007 och 2013. Det kan ha kommit till Brasilien i och med fotbolls-VM år 2014. 

Myggan kan bara flyga 100-200 meter, men plastpåsar, gamla gummidäck och liknande stadsskräp är ideala platser på att lägga ägg. Allt som behövs är lite regn eller stillastående vatten. 

Mellan 1950-talet och 1970-talet fanns det stora initiativ från offentliga hälsovårdsorganisationer och regeringar till att utrota aedes aegypti-myggan i Amerika.

Det lyckades nästan i en tid innan spridningen av plast och gummiavfall. Men dessa program skars ned på för att spara pengar. Laboratorietester har visat att en annan mygga, aedes albopictus, också kan bära zikaviruset. Denna mygga har spridits till stora delar av världen de senaste årtiondena, vilket innebär att zikaviruset kan spridas mycket till fler områden.

Att utrota myggor i mänskliga habitat kräver en massiv koordinerad insats för att dränera stagnant vatten, få bort skräp och förse folk med sanitet samt rent vatten. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!