Skrota trängselskatten!

2013-09-06 10:11:55


Omkring tusen personer samlades till den demonstration som hölls den 2 februari i år, som krävde en folkomröstning angående trängselskatten.

På grund av den massiva opinion som råder mot trängselskatten i Göteborg lyckades Folkinitiativet mot trängselskatt, finansierat av tidningen GT, samla in 47 000 godkända underskrifter för en folkomröstning. Nu ser det ut som att den blir av i samband med valet i september 2014.

Efter en lång debatt i kommunstyrel­sen i Göteborg kom man fram till att folkomröstningen ska sammanfalla med de allmänna valen den 14 sepember nästa år. Innan beslutet blir definitivt måste det även klubbas igenom i kommunfullmäktige. Preliminärt datum för detta är den 5 september.
Vändningarna om trängselskatten slutade inte i och med genomförandet den 1 januari i år. Redan från början har beslutet varit hårt kritise­rat för att vara odemokratiskt, och det faktum att så gott som samtliga partier sluter upp bakom det har orsakat en förtroendekris för kommunalpolitikerna.
Enligt den senaste undersökningen, gjord av Demoskop i oktober 2012, är det bara 2 procent av göteborgarna som har stort förtroende för politikerna. Var tredje har ­ganska, eller mycket lite förtroende för de folkvalda.
Samtliga av de etablerade parti­erna i kommunfullmäktige stödjer trängselskatten, vilket avspeglas i hur frågan till omröstningen ställs, då man ensidigt lyfter fram ”fördelarna” med avgiften.
Att svarsalternativet ”Nej till fortsatt trängselskatt” finns med kan skapa illusioner hos flera, men folkomröstningen är bara rådgivande. Vilket innebär att politikerna inte är bundna att följa folkomröstningsutfallet.
Partierna kommer nu, med hjälp av media, att storsatsa på en propagandakampanj för att sälja in trängselskatten till väljarna inför valet.

Om trängselskatten verkligen ska stoppas krävs det mer än att ­rösta nej på valdagen.
Men hur man kommer ställa sig till ett nej är långt ifrån klart. Efter beslutet om att folkomröstningen ska bli av och inför utsikterna om ett nej varnade Annelie Johansson (S) för en svekdebatt i Metro den 23 maj:
– För då står vi med ett resultat som vi inte kan hantera.
Rättvisepartiet Socialisterna arrangerade flera protester mot trängselskatten under förra hösten och vintern. Partiet deltog i manifestationen för en folkomröstning den 2 februari, som samlade tusen personer på Götaplatsen. RS är det enda parti som är emot trängselskatt som kan presentera ett seriöst alternativ, till skillnad från de isolerade populistiska röster som finns representerade i kommunfullmäktige.

Att kalla avgiften för en skatt är missvisande. Trängselavgiften är snarare att jämföra med sophämtningsavgifter och vattenavgifter, där man betalar lika mycket oavsett inkomst. Därför slår den hårdare mot låginkomsttagare, ensamstående ­föräldrar och arbetslösa i stadens ytterområden.
Biltullarnas placering i ­stadsdelen Hisings Backa är ett exempel på ­detta, då det till och med blir omöjligt för många att ta sig från sin bostad till stormarknaden i samma stadsdel ut­an att betala avgift.
Argumenten att avgiften skulle gynna miljön är långt ifrån tillräckliga. Även om trafiken skulle minska, vilket den till en början gjorde för att sedan öka igen, krävs det betydligt större åtgärder för att uppnå en varaktig och rättvis förändring.
För detta skulle stadsplaneringen behöva ändras, massiva satsningar på utbyggd kollektivtrafik krävas samt planering av varutransporter genomföras.
Viljan att minska bilismen är ihålig då avgifterna ska gå till delfinansiering av den enorma Marieholmstunneln. Ett projekt som både Vänsterpartiet och Miljöpartiet i valet 2010 sa sig vara emot, för att sedan sluta upp bakom Socialdemokraterna.
Både V och MP gav direkt efter valet sitt godkännande och var så ­måna om att tillfredsställa S att de satsade kommunens överskott på 1,2 miljarder kronor, som sparats in bland annat på skolorna, genom att gräva ned dem i tunnelprojektet. Trängselavgiften kommer således inte att användas till behövliga miljö- och klimatanpassningar.

Göteborg är idag en delad stad och trängselavgiften kommer att fördjupa denna klyfta och öka segregationen. Att röra sig mellan stadsdelar­na kommer att bli dyrare när biljettpriset på spårvagn och buss ökar, vilket redan har skett i omgångar efter införandet av avgiften.
Frågan om trängselavgiften och kollektivtrafiken är en klassfråga då vissa stadsdelar blir helt isolerade.
Rättvisepartiet Socialisterna/Offensiv har inte en populistisk inställning till vägavgiften. Vi försvarar ­inte bilismen på samma sätt som ­Vägvalet. Vi inser behovet av miljösatsningar, men ser samtidigt att trängselavgiften inte är en sådan. Vi är för minskad bilism, vilket innebär minskade utsläpp av växthusgaser och minskad negativ klimatpåverkan. För detta krävs verkliga miljösats­ningar i form av planerade varutran­sporter, utbyggd och gratis kollektivtrafik samt en klimatomställning av bilindustrin med satsning på grön teknik.

Stefan Berg

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!