Slavarbete med stöd av lagen

2013-02-14 12:42:12
Alliansregeringens och Miljöpartiets överenskommelse på migrationsområdet har utöv­er att befästa den rättsosäkra asylprövningen och ”behovet” av att trappa upp utvisningarna också öppnat för en exploatering av beroende och oorganiserad importerad arbetskraft. För ett drygt år sedan omsatte Migrationsverket politikernas beslut i praktiken genom att överföra delar av sin myndighetsutövning till företagen.

Det kommer inte som en överraskning att systematiskt fusk och explo­atering ständigt uppdagas efter att den nya näringslivsstyrda arbetskraftsinvandringen ­implementerades.
Dagens Nyheter rapporterade den 29 januari att två tredjedelar av tillstånden har gått till enklare jobb som inte saknar kandidater bland den ursprungliga arbetskraften. Detta är en stark indikator på att importen av arbetskraft inte görs för att täcka upp för bristkompetenser, som regeringen argumenterar, utan snarare för att öka tillgången på oorganiserad arbetskraft som inte känner till sina rättigheter och saknar möjligheter att hävda sina rättigheter på grund av att uppehållstillståndet i princip hänger på arbetsgivarens godtycke. Detta konstaterar även LO:s ­utredare Thord Ingesson i samma ­DN-artikel.

En annan effekt av politiken har inneburit en blomstrande handel med uppehållstillstånd, där människor i brist på en fungerande ­asylrätt tvingas betala summor på uppemot hundratusen kronor för att köpa sig en väg ut ur krig och misär i sina ursprungsländer.
Pengarna betalas inte allt för ­sällan av med vad som kan jämföras med slavarbete.
När makten över människors rättigheter läggs helt i händerna på vinstmaximerande företag, är det knappast överraskande att affärerna går före människorna i fråga.

Socialdemokraternas alternativ
, att utöka kontrollerna av arbetsgivarna, är inte ett hållbart alternativ. Denna naiva inställning, som är genomgående i hela Socialdemokraternas politik, att rovkapitalisterna ska tämjas med övervakning, innebär främst att fusket och exploateringen blir mer ljusskygg och många ­gånger intensivare.
– Om ett företag med sina räkenskaper i ordning och likvida medel på banken – nu senast McDonald’s – bestämmer sig för att lura systemet så är det svårt för både oss och Skatteverket att komma åt, säger Migrationsverkets handläggare till Dagens Nyheter.
Rättvisepartiet Socialisterna/Offensiv kräver att arbetskraftsinvandrare som utnyttjas av skrupelfira arbetsgivare inte ska riskera utvisning om de vågar säga ifrån. Dessutom ska det inte vara arbetsgivarnas behov som ska styra över människors livs­öden, utan de faktiska mänskliga behoven av skydd och trygghet.
Fackföreningsrörelsen bär ett tungt ansvar och måste snarast utveckla nya strategier för att hantera den allt mer segmenterade arbetsmarknaden som följt av avindustria­liseringen och nyliberalismens härjningar.
Det duger inte att skylla på språkbarriärer eller bristande kunskaper bland utländska arbetare. Det borde vara obligatoriskt att facket får ­träffa och ha möjligheten att organisera alla arbetskraftsinvandrare som kommer till Sverige, för att förhindra superexploateringen utefter etniska linjer och stoppa arbetsgivarnas och högerpolitikernas försök att slå mot alla arbetares rättigheter.

Ammar Khorshed

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!