Socialist Action växer

2012-11-15 14:05:01
Den 3-4 november höll Socia­list Action, systerorganisation till Rättvisepartiet Socialisterna, ett socialistiskt helgläger i en fantastisk lägeranläggning.
Unga arbetare, elever och studenter diskuterade kampen mot rasism, vad som händer i Kina och Asien, det egna organisationsbygget m m.
På bara drygt två år har Socialist Action vuxit till en verklig faktor i i Hongkong. Under kampen mot ”patriotisk utbildning” samlade Socialist Action in 30 000 namnunderskrifter för skolstrejk, delade ut över 40 000 flygblad och sålde hundratals exemplar av sin tidning, Socialist. Elever på flera skolor anslöt sig till rörelsen för skolstrejk.
Tidigare i år startades Ungdom Mot Rasism, den första ­antirasistiska organisationen i Hongkong. Detta som ett svar på att politiker och media kallat fastlandskineser för ”gräshoppor”. Socialist Action har också försva­rat rätten för migrantarbetare från t ex Indonesien och Filippinerna att söka uppehållstillstånd i Hongkong.