Spekulanternas kris slår hårt mot pensionärerna

2009-03-25 20:34:52
Nu visas allt tydligare hur pensionsuppgörelsen mellan socialdemokraterna och högeralliansen slår mot pensionerna.

Försäkringskassan räknar i sin prognos med att pensionerna nästa år måste sänkas med 4,4 procent. För den som har 12 000 kronor i pension per månad innebär det att månadsinkomsten minskar med 528 kronor. Utöver detta har värdet på de pensionspengar som avsatts för framtida pensionärer minskat. Både dagens och framtidens pensionärer riskerar att drabbas hårt. Samtidigt har bankerna kasserat in gigantiska summor som betalning för sitt förvaltarskap av pensionsfonderna.

Bakgrunden till krisen för pensionerna är den uppgörelse högeralliansen och socialdemokraterna ge- mensamt röstade fram i riksdagen 1994. Det var då delar av pensionen öppnades för ett privat spekulerande på aktiemarknaden. Men det var även då som nivån på den nuvarande pensionen skulle börja påverkas av den aktuella ekonomiska utvecklingen i samhället.
Pensionssystemet består av tre delar som tillsammans ska utgöra din framtida pension: inkomstpension, premiepension samt avtals- eller tjänstepension. Utöver detta har vissa ett privat pensionssparande. Inkomst- pensionen ska enligt systemet utgöra 60-70 procent av pensionen. Den baseras på hur hög din inkomst varit genom att det varje år avsätts 16 procent av lönen till denna del.
Men denna del påverkas också av en beräkningsmodell där värdet på pensionen ska följa med inkomstutvecklingen i Sverige. Dagens ekonomiska kris minskar alltså värdet på inkomstpensionen, därav Försäkringskassans signal om att sänka pensionerna nästa år med 4,4 procent.

Den andra delen, premiepensionen, är direkt kopplad till hur marknaden utvecklas för aktier och fastig- heter. 2,5 procent av din lön avsätts i en fond som i sin tur ska spekulera med pengarna. Du väljer själv fond. Problemet är ”bara” att denna ”valfrihet” har inneburit att Sveriges pensionssparare har förlorat 33 miljarder kronor. Sedan starten 1995 har löntagarna pumpat in 264 miljarder i olika pensionsfonder via Premiepensionsmyndigheten (PPM). Men värdet på det investerade kapitalet var den sista december nere i 231 miljarder. I snitt har PPM-besparingarna krympt med 0,8 procent per år sedan 1995. Lite bättre avkastning hade kanske de flesta väntat sig! Det mest skrämmande är att denna del enligt systemet ska utgöra 20-30 procent av din framtida pension. För att klara detta förutsätts fonderna växa med 2-3 procent årligen. Så har alltså inte skett!

Men samtidigt som pensionärerna har förlorat 33 miljarder på premiepensionssystemet har bankerna hämtat hem runt 8 miljarder. Detta har främst skett genom att fondbolagen tar ut avgifter för att förvalta pensionskapitalet.
Den tredje delen i pensionssystemet är avtalspensionerna. 90 procent av alla löntagare har någon form av avtalspension genom sitt kollektivavtal. 2-4 procent av din lön avsätts till någon form av fond, som alltså även den är direkt kopplad till utvecklingen för värdepapper och fastigheter.
Sammanfattningsvis är alltså 30-40 procent av pensionerna direkt kopplade till spekulationen på aktie- och bostadsmarknaden. Samma spekulation som är en del i bakgrunden till den nuvarande globala krisen. Den övriga delen av pensionen är kopplad till den ekonomiska tillväxten, som nu skrivs ned, just på grund av den globala krisen.

– Pensionssystemet måste göras om i grunden, anser Ingrid Eriksson, fullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Umeå. Det är oacceptabelt att pensionerna ligger i händerna på oansvariga spekulanter.

Frank Pettersson

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!