Stoppa Brommaflyget och bygg 30 000 bostäder

2016-04-20 13:05:25

foto: Helen Simonsson
Lägg ned flygplatsen.

Den 11 april presenterade regeringens utredare Anders Sundström en rapport som visar på att Bromma Flygplats, som han själv uttryckte det, ”inte har någon framtid efter 2038”.

Regeringen beslutade i slutet av 2015 att flygplatsen skulle vara kvar trots att den rödgrönrosa majoriteten i Stockholm Stad ville lägga ner den.
Anders Sundströms utredning, som tidigare var tänkt att utreda framtiden för Bromma flygplats, skulle begränsas till att enbart utreda möjligheter till att utöka flygkapaciteten och öka bostadsbyggandet i Stockholmsområdet. Detta på grund av att en majoritet i riksdagen hade sagt nej till att ens utreda frågan. Miljöpartiet, som har sagt sig vara för en nedläggning, gav upp sitt motstånd.

Men trots detta har Anders Sundström alltså presenterat en rapport där han kritiserar den statligt subventionerade flygplatsen. Han anser att flygplatsen bör läggas ner och att 30 000 bostäder bör byggas på området istället. Anders Sundström föreslår där­emot att Arlandas kapacitet ökas, då prognosen för antalet flygresor i Stockholmsregionen beräknas öka från 24 miljoner per år till 44 miljoner fram till år 2040.
Han menar på att eftersom bostadsbristen i Stockholm är det största hindret för tillväxt just nu är det en sundare investering att ersätta Bromma flygplats med bostäder och istället bygga ut Arlanda. Det bör emellertid nämnas att Sundströms rapport kritiserar Bromma flygplats ur tillväxtsynpunkt, och inte ur klimatsynpunkt.

Att Bromma flygplats bör läggas ner är helt riktigt. I och med den enorma bostadsbrist som råder i Stockholm idag samt behovet av att bygga 700 000 bostäder på 10 år i hela landet är 30 000 nya bostäder i Bromma välbehövt.  
Bromma flygplats är dessutom ett väldigt passande område att bygga bostäder på. Det ligger hyfsat centralt och därigenom minskar koldioxidutsläppen då de boende inte blir beroende av bil eller behöver åka lika långt för att ta sig in till stan.
Dessutom är en sjättedel av Bromma flygplats start- och landningstider avsatta till privata jetflyg som nyttjas av främst företagsledare som väljer detta framför reguljärflyget främst för att spara tid.
En artikel i Svenska Dagbladet från november 2014 skriven av Torbjörn Isacson och Andreas Cervenka visar på att en sådan resa, där en person åker själv i en privatjet, innebär 38 gånger så stor miljöbelastning som om personen skulle valt att resa med ett vanligt flyg.

Även om Bromma flygplats både är en klimatbov och en bromskloss för Stockholms bostadsbyggande skulle en nästan fördubbling av antalet flygresor vara katastrofalt oavsett om avgångarna sker från Bromma eller Arlanda, även om inrikesflygets konkurrenskraft och antalet privata flygresor för diverse näringslivstoppar kanske skulle minska om det inte längre fanns en flygplats mitt i stan.
Därför bör kravet på nedläggning av Bromma flygplats kopplas till krav på fungerande järnvägar, med ett förstatligande och upprustning av järnvägsunderhållet. Detta för att antalet flygresor kan minskas och inrikesflyget fasas ut.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!