Stoppa högerpolitiken – för ett nytt arbetarparti

2007-11-08 11:10:17

foto: Kristian Christensen
Linn Bensryd från Göteborg pratade om RS Göteborgs kvinnoarbete.

Kongressens andra dag handlade till stor del om Sverige och kampen mot högerregeringen. Det talades om högerns attacker, fackledningens svek och behovet av att bygga ett nytt arbetarparti.

Per-Åke Westerlund inledde punkten:
– Friskolor, privatsjukhus, pigavdrag och så vidare gynnar endast rika som kan finansiera detta med sina skattelättnader. Klyftorna i det svenska samhället har aldrig varit större.
– Socialism och masskamp är enda svaret, sa Per-Åke, och fortsatte:
– Attackerna på a-kassan har gjort att 347 000 har lämnat a-kassan och 140 000 har lämnat LO och TCO, rapporterades det under inledningen. Nästa steg är att göra a-kassan obligatorisk. Den sänkta a-kassan kommer att pressa folk till att ta vilket jobb som helst.
Valet år 2006 medförde att Sverige fick en högerregering, men som Sven Mikael Nyström från Luleå sa:
– Det är inte bara högerregeringen som står för högerpolitik. I Luleå vill socialdemokraterna privatisera all lokalvård.
Den nya regeringen för en extremt nyliberal politik, och attackerna slår hårt mot arbetarklassen.
Deras attacker har lett till ett hat, missnöje och protester.

Extrema nyliberaler

– En politisk strejk hade haft kraftfulla effekter då den aktiverar hela arbetarklassen, sa Kjell Pettersson, gäst från socialistiska partiet.
Regeringen river nu upp gamla reformer som den svenska arbetarklassen har kämpat sig till.
Högern är ute efter att skapa en låglönemarknad.
I högerns program för att skapa jobb, som det utlovades under valkampanjen, finns den så kallade jobbgarantin, där den anställde får ut en lön på 7 860 kr i månaden, före skatt.
– Många av de jobb som skapas är osäkra, tillfälliga jobb. Arbetslösheten är något som högerregeringen varken kan eller vill lösa, sa Karin Wallmark.
Ungdomar, invandrare och kvinnor är grupper som drabbas extra hårt av dessa slag.
Det finns även en ökad siffra på dem som har ofrivillig deltid. Nu när a-kassan i praktiken avskaffas för deltid, blir situationen för ofrivilligt deltidsanställda värre.
Samtidigt sänks skatterna för de redan rika. Nu kan välbärgade familjer göra avdrag på skatten för att ha städhjälp, det så kallade pigavdraget.
Kvinnor försvagas även ännu mera i arbetslivet av vårdnadsbidraget, som innebär att man kan få bidrag för att vara hemma med barn istället för att jobba. Detta suger också pengar ur den offentliga barnavården.
– Moderaterna säger att de är feminister och har gjort ett jämställdhetsprogram. Men pigavdrag, vårdnadsbidrag och försämringar för deltidsarbetslösa är attacker på jämställdheten, sa Ulrika Waaranperä.
Högern agerar också efter uttrycket ”Allt som kan säljas, ska säljas”. Utförsäljningar av vården och skolan leder till försämrad kvalitet.
Det som sätts i första hand är vinsten.

Växande klassklyftor

Den kommunala skolan dräneras även av friskoleexplosionen.
Samtidigt som vi ser dessa försämringar för arbetarklassen, har rika svenskar aldrig haft det bättre.
Antalet dollarmiljonärer har vuxit snabbare i Sverige än i något annat land.
– Vi har ett stort ansvar att ta upp diskussionen om ett nytt arbetarparti, nya valallianser o s v, med dem som aktivt vill bekämpa högerpolitiken, sa Arne Johansson under avrundningen.

Så går vi vidare

– Rättvisepartiet Socialisterna tog tillsammans med andra initiativet till att bilda Septemberalliansen. Det är sådana initiativ som behövs för att bekämpa högern.
Det nämndes under denna punkt att vi ska vara stolta över vad vi åstadkom den 18 september, trots fackledningarnas svek.
– Facket har vant sig av med kampmetoder, men idag kan reformer inte bevaras utan kamp. Septemberalliansen har visat att det går att samla till motstånd. Nu måste vi gå vidare med fas två, tre och fyra i Septemberalliansen, avslutade Arne Johansson.

Johanna Evans

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!