Stoppa utvisningarna av hbtq-flyktingar

2017-08-02 17:29:28

foto: Public Domain
Hbtq-flytkingar misstros och misstänkliggörs av den svenska staten.

Att få asyl i Sverige om orsaken är ens sexuella läggning kan vara mycket svårt. Att hbtq-personer har flytt från förföljelser med risk för det egna livet räcker inte alltid det för att Migrationsverket ska nöja sig med skälen.

Enligt en före detta handläggare hos Migrationsverket som uttalade sig i media i början av juni i år är det ”rena lotteriet” om en hbtq-flykting får asyl i Sverige eller inte. Sedan ändringarna i asyllagen från 2016 har kategorierna ”synnerligen ömmande omständigheter” och ”övriga skyddsbehövande” tagits bort, vilket innebär att dessa skäl inte längre är grund för asyl i Sverige.
Det tas mindre hänsyn till hbtq-personer även när det gäller familjeåterförening, då samkönade par från länder som förtrycker homosexuella inte är gifta och därmed inte räknas som familj. Större hänsyn tas till heterosexuella kärnfamiljer.
Samtidigt har Migrationsverket allt högre krav på vad man måste kunna bevisa för att få asyl. Att kunna bevisa att det finns asylskäl ligger helt och hållet på den som söker asyl. Här kan det för en person som har flytt på grund av sin sexuella läggning bli omöjligt om förtrycket kommer från privatpersoner och inte en regering. Även när förtryck mot hbtq-personer kommer från en regering har flyktingar blivit tillsagda att de ”inte behöver leva öppet” med sin läggning.

Enligt den före detta handläggaren vid Migrationsverket kan precis samma information ge två helt olika resultat i en asylprocess som handlar om en hbtq-person. De fallen kräver mer handläggningstid, samtidigt som handläggarnas löner påverkas av hur snabbt de utreder asylfallen. Alla anställda har tillgång till ett gemensamt dokument där de ser hur många ärenden varje person har avklarat, vilket skapar en stämning av tävling och konkurrens. Alla vill ha ärenden gällande flyktingar från Syrien som går fort, men ingen vill ha hbtq-personerna eftersom dessa ärenden tar tid. Och ju fortare ärendena avslutas, desto slarvigare har de gjorts.
Ett av handläggarnas verktyg under utredningen av asylärenden gällande hbtq-personer är ett frågeformulär med ett stort antal frågor. Hur dessa frågor besvaras kan vara avgörande för om en person ges asyl eller inte, beroende på om deras homosexualitet är tillräckligt ”trovärdig” eller inte. Intervjun är snarare ett test som man måste klara för att gå vidare i processen.
Rickard Söderberg, en av Sveriges mest kända homosexuella personer, valde att prova ta Migrationsverkets test. Testet ”visade” att Rickard Söderberg inte är homosexuell. Enligt Migrationsverket är nämligen alla homosexuella personer precis likadana och har haft exakt samma erfarenheter och upplevelser genom livet. Söderberg kallade testet förnedrande, med all rätt. Flera personer har uppgett att handläggaren ansett att deras beskrivning av tidigare förhållanden snarare har låtit som sexuellt utnyttjande eller våldtäkt. En fråga som ställdes till en kvinna var ”Skulle du beskriva dig som lesbisk eller homosexuell?”
Många får avslag på sina asylansökningar för att deras homosexualitet inte anses ”trovärdig”. ”Den sexuella läggningen har inte gjorts sannolik”. De misslyckas på provet helt enkelt, precis som Rickard Söderberg gjorde.

Sveriges asylpolitik är minst sagt inhuman. De som flyr på grund av förföljelser från regimer, familjemedlemmar och hela samhället bara för att de är hbtq-personer möter en ny form av diskriminering i Sverige när de söker asyl. Hbtq-flyktingar har lika stora skäl att fly som alla andra flyktingar, men deras skäl ges inte samma vikt hos Migrationsverket och Sveriges regering. Kampen för rätten til asyl behöver nu trappas upp på alla fronter. ■


Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!