Stora nedskärningar väntar i Haninge

2015-10-14 13:34:25

foto: Larske / Creative Commons


Rättvisepartiet Socialisterna är det enda partiet som motsäger sig de drakoniska nedskärningarna som stundar i Haninge på bland annat Fredrika Bremer-gymnasiet.Rättvisepartiet Socialisterna (RS) krävde på kommunfullmäktigemötet den 12 oktober att nedskärningarna i äldreomsorgen och skolan stoppas. 

Lina Rigney Thörnblom (RS) började med att ställa kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S) mot väggen under ledamöternas frågestund:

– Det planeras stora nedskärningar i Haninge. Fredrika Bremer-gymnasiet har ett underskott på 13,4 miljoner kronor. Det kan leda till att mellan 15 och 17 lärartjänster försvinner. Äldreomsorgen hotas av nedskärningar på 56,5 miljoner kronor. Förvaltningen skriver anmärkningsvärt nog att det beror på att kostnadsutvecklingen under juni-augusti har varit ”kraftigare än beräknat”. Det är ju bara hittepå. Rättvisepartiet Socialisterna har varnat på möten i december, i april och i maj för volymökningarna och för lite pengar till nämnden. Hur ska ni i kommunledningen se till att kommunens elever och äldre inte drabbas? Hur ska ni stoppa nedskärningarna? frågade Lina.

– Det är viktigt att hålla budget. Vi beslöt i maj att utreda vad underskotten i Äldrenämnden beror på. De behöver inte bara bero på volymökningar, svarade Meeri Wasberg (S).

– Äldrenämnden har inte kompenserats för löne- och prisökningar på flera år och att stora delar av verksamheten har inte fått någon budgetuppräkning alls. Vad gäller Fredrika Bremers underskott finns det faktorer bakom underskottet som inte skolan kan påverka, som kraftiga hyreshöjningar och IT-avtal, replikerade Lina Rigney Thörnblom (RS).

Debatten fortsatte under efterföljande punkt om tertialuppföljning:

– Om Rättvisepartiet Socialisternas budget för år 2015 hade gällt hade Äldrenämndens ramar varit 701,9 miljoner kronor. Det hade inte bara inneburit de extra 25 miljoner kronor vi öronmärkte till fler anställda och lägre avgifter, det hade inte heller funnits något underskott på 56 miljoner kronor, utan snarare ett litet överskott, sade Mattias Bernhardsson (RS), och fortsatte:

– Ett av de 23 besparingsförlagen i äldreomsorgen är att dra ned på de förebyggande hembesöken. Era nedskärningar leder alltså till nya kostnadsökningar och ännu större framtida underskott. Använd kommunens samlade överskott för att stoppa nedskärningarna. Haninge har nu 502,5 miljoner kronor i kassa och på bank, en kraftig ökning med 225,3 miljoner kronor jämfört med i december förra året. Stoppa nedskärningarna nu och ställ krav på regeringen att de måste kompensera kommunerna för det ökade behovet av omsorg, för lön- och prisökningar och för alla de nya arbetsuppgifter som har lagts på den kommunen.

Ingen från kommunledningen (S, C och MP) begärde replik, men däremot Moderaternas oppositionsråd:

– Man hör verkligen att det står en kommunist i talarstolen, var den faktabefriade repliken från Martina Mossberg (M).

På samma kommunfullmäktigemöte argumenterade Martina Mossberg (M) för sin motion om att spendera pengar på att ”stärka varumärket Haninge”. 

– Det är humoristiskt med tanke på att deras högerpolitik med skolnedläggningar och nedskärningar om något har försämrat Haninges anseende, kommenterar Mattias Bernhardsson (RS).

Rättvisepartiet Socialisterna kommer att besöka flera arbetsplatser i äldreomsorgen samt träffa lärare och elever på Fredrika Bremer för att diskutera vad som kan göras. Rättvisepartiet Socialisterna har visat förr att det går att stoppa nedskärningar, som under skolkampen år 2007 då 100 lärarjobb räddades. 

På kommunfullmäktige tog Rättvisepartiet Socialisterna också upp om situationen för den utvisningshotade haningeeleven Hanna och manade kommunledningen att ta ett uttalande för Hannas rätt till asyl och att kunna ta sin studentexamen. Kommunstyrelsens ordförande svarade att de ska sätta sig in i fallet och återkomma. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!