Succé för Lärarmarschen!

Lärarmarschen samlade tusentals lärare, förskollärare, fritidspedagoger, barnskötare, kuratorer och annan skolpersonal i demonstrationer på sex orter i Sverige. Ett uppror mot nedskärningar, nedläggningar och stora barngrupper bubblar i hela landet. Här är bilder från Stockholm och Uppsala. Utförliga rapporter kommer senare.

I Stockholm samlades flera tusen:

I Uppsala deltog hundratals i demonstrationen: