(S)uhonen om S-krisen

2014-10-17 10:51:59
Det var länge sedan en ny bok fick så stor uppmärksamhet som Daniel Suhonens nya bok Partiledaren som klev in i kylan: Berättelsen om Juholts fall och den nya politiken. Boken hann knappt komma ut innan den nästan var slut på förlaget och den fick gå i nytryck.

Boken skildrar djupet i den svenska socialdemokratins kris och hur den återspeglas i S-topparnas politiska tomhet och intriger.
Efter katastrofvalet 2010, partiets sämsta sedan den allmänna rösträtten infördes, avgick dåvarande S-ledaren Mona Sahlin och det rådde hela havet stormar inom Socialdemokraterna.

I en kommentar till den förra S-ledaren Mona Sahlins avgångsbesked skrev Offensiv att efter katastrofvalet på hösten 2010 har ”socialdemokratins kris snabbt fördjupats och nu är partiet statt i sönderfall. Det finns ingen kraft eller politik som varaktigt kan vända trenden och stoppa krisförloppet. Bara tillfälligt kan socialdemokratin återfå en del av det väljarstöd de har tappat, men aldrig kommer partiet att återfå den unika ställning de tidigare har haft. Partiet har förlorat både sin arbetarförankring och möjligheten att driva en inomkapitalistisk politik med socialt innehåll /…/ Oavsett vem som tar över efter Mona Sahlin väntar nya kriser och fortsatt tillbakagång” (Offensiv den 15 november 2010).

Valet av Håkan Juholt som ny S-ledare på partiets extrakongress under våren 2011 väckte förväntningar om en nystart och en gir till vänster. Juholts tacktal på extrakongressen tycktes bekräfta detta; han lovade att bekämpa barnfattigdom, stärka den offentliga sektorn och göra Sverige mer jämlikt. Men snabbt började Juholt vackla och ge dubbla besked, samtidigt som andra S-toppar manövrerade, gick bakom ryggen och tog borgarpressen till hjälp för att få honom att avgå.
Till sist sparkades Juholt ut i kylan och Stefan Löfven blev ny S-ledare. Men S-krisen har fortsatt. Efter åtta år med Reinfeldt & Co gjorde Socialdemokraterna sitt näst sämsta val i historien i höstens val. Att högeralliansen gjorde ett ännu sämre val räddade temporärt ansiktet på Stefan Löfven, som har tagit S ännu längre högerut. Med den nya S-MP-regeringen inleds en ny fas i S-krisen.
I nästa nummer kommer en utförlig recension av Daniel Suhonens bok. ■