Sunderbyn: ”Framtidens skola” i diket

2017-04-12 23:15:56
I raketfart har politiker och tjänstemän i Luleå planerat att genomföra projektet “Framtidens Skola” – där skol- och förskolestängningar och stordrift ska rädda nedskärningspolitikernas framtida budgetar.
Efter Svartöstadsskolans stängning har Sunderbyn stått på tur – men där verkar inget gå som det ska.

Med ”Framtidens Skola” beslutade Socialdemokraterna, Moderaterna och Landsbygdspartiet om stängning av Kläppenskolan i Sunderbyn, och flytt av eleverna till Hemängsskolan från och med hösten 2017.
Därefter skulle Kläppenskolan, en tvåvåningsskola från 1950-talet, byggas om till en förskola med sex till åtta avdelningar för 15 miljoner kronor.

Nu, ett år efter beslutet i kommunfullmäktige, står dock tillbyggnaden av Hemängsskolan still efter att knappt ha kommit igång. Först försenades bygget av bygglovsprocessen och sedan har det visat sig att metoden med pålning av gammal älvbotten inte fungerar, något som dessutom riskerar att fördyra bygget.
– Vi hade väntat oss att kunna påla mot ett gruslager 10 meter ned. Nu har de pålat till 30 meter utan botten. Med facit i hand skulle vi ha gjort bättre grundundersökningar, säger avdelningschef Mikael Wänstedt.
– Ett annat sätt att uttrycka saken är kanske att S-ledningen i Barn- och utbildningsnämnden inte borde ha pressat fram processen i ett sådant forcerat tempo, säger Liv Shange Moyo, medlem i Rättvisepartiet Socialisterna och aktiv i skolnätverket Hela Kommunen Ska Leva och Lära.
Trots att förseningen nu innebär att en flytt innan höstterminen 2017 inte är möjlig, håller S-styret fast vid att flytt ska ske så snart som möjligt, även om det blir mitt under läsåret!

För elever och personal blir det förstås mycket rörigt att flytta mitt under pågående verksamhet. Personalen i skolan är redan extremt pressad, den senaste medarbetarenkäten visade att 69 procent av skolans anställda känner stress som påverkar deras hälsa negativt.
Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelanden från 2015 vittnar genomgående, på alla inspekterade skolor utom en, om risker för stress och psykisk ohälsa hos både barn och vuxna på grund av otillräckliga resurser för att möta barnens behov. Med detta i åtanke är det helt respekt- och ansvarslöst att driva igenom en flytt så fort som möjligt, istället för att åtminstone vänta till ett sommaruppehåll, när det finns chans att genomföra förändringen på ett kontrollerat sätt.

Utöver strulet med flytten till Hemängsskolan har kostnaden för ombyggnaden av Kläppenskolan till en stor förskola fördyrats med 53 procent. ”Ombyggnad” kallas nu istället ”Om- och tillbyggnad” och de ökade investeringsbehoven gör att pengar tas från ett annat renoveringsprojekt, på Björkskataskolan, som ”skjutits på framtiden”. Orsaken till att detta är möjligt sägs vara nya utredningar om ”organisationsstrukturen” på Björkskatan.
Nya skolnedläggningar kan alltså vara på gång (till exempel lyftes nedläggningen av Benzeliusskolan ut ur det förra skolbeslutet efter stora protester).
Alla dessa osäkerheter skapar förstås oro och osäkerhet hos föräldrar, personal och barn.
Orsaken till misstag och den oroliga situationen är lätt att finna: beslutet och genomförandet av ”Framtidens Skola”, som sker utan demokratisk förankring och i ett forcerat tempo. .


Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!