Svårare få plats i boende för äldre

2006-11-30 16:49:00
I måndags (27/11) fattade kommunfullmäktige beslut om en äldreomsorgsplan. Rättvisepartiet Socialisterna var starkt kritiska till denna plan, främst på 3 punkter.

1) Planen säger ingenting om behovet av att öka personaltätheten inom äldreomsorgen. Inget sägs heller om hur stora behov av att rekrytera ny personal som finns framöver. Vi är också mycket oroliga för att EU:s arbetstidsdirektiv kommer innebära tätare helgtjänstgöring. Detta kommer drabba en redan hårt ansatt personalgrupp, och försvåra nyrekrytering till äldreomsorgen.

2) Planen innebär att det kommer bli ännu svårare att få en plats på särskilt boende. I planen sägs nämligen att Umeå ska anpassa sig till andra större städer vad gäller hur stor andel av de äldre som bor i särskilt boende (t ex sjukhem och gruppboende). Detta innebär en anpassning neråt. Redan idag ska man ha mycket stora vårdbehov för att få en plats på särskilt boende. Om nålsögat blir ännu trängre, innebär det att bördan på anhöriga (som ofta är kvinnor) ökar ytterligare.

3) Inriktningen är att så många som möjligt ska bo hemma så länge som möjligt. Det är gott och väl – de flesta vill det. Men detta får inte förvandlas till ett tvång! Något som riskerar att bli fallet om det ska bli ännu svårare att få en plats på sjukhem eller gruppboende. Dessutom måste ökade satsningar ske på hemtjänsten. Att skära ner på nattpatrullen (som nyligen skett då 1 dubbelpatrull har tagits bort) går stick i stäv med att man i planen säger sig vilja satsa på att underlätta för äldre att bo kvar hemma.

Det finns bra saker i planen, t ex att handläggningen av hjälp med städning, tvätt etc ska förenklas. Men bristerna var alltför stora för att vi skulle kunna godkänna planen. Vi lade fram en rad krav på strykningar och tillägg: bl a att behovet av ökad personaltäthet skulle skrivas in i planen; att fullmäktige skulle tillskjuta pengar för att undvika tätare helgtjänstgöring; att alla ska ha rätt till särskilt boende efter 80 år om man så vill; att behovet av tvåspråkig äldreomsorg skulle utredas. Tyvärr ville varken sossar eller högeralliansen stödja dessa krav.

Vi kommer dock fortsätta kämpa för ökade resurser till äldreomsorgen, både i och utanför fullmäktige. Vårt huvudkrav är nu som tidigare 100 nya heltidstjänster till äldreomsorgen i Umeå. Ett krav som vi i vår Alternativbudget finansierar med de nedskärningar vi vill göra på politikerförmåner som partistöd, arvoden, konferenser mm.

Ingrid Eriksson
gruppledare för Rättvisepartiet Socialisterna

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!