Svensk skola i fritt fall

2014-09-10 15:59:17


Skolverkets senaste rapport visar, likt flera tidigare rapporter gjort, att skolan är i fritt fall.

Nya bottenrekord slås i antalet elever i nionde klass som saknar behörighet till gymnasiet. Nyligen utgivna siffror från Skolverket visar att hela 13,1 procent av eleverna fick ej godkänt i kärnämnen.

Att skolan är en av valets hetaste frågor har nog inte undgått någon. Folkpartiets valaffischer pryds exempelvis med budskapet ”rösta för skolan”. Men ingen kan tycka att Jan Björklund har gjort något bra för skolan, och man undrar vilken usel PR-byrå de har anlitat. Sverige sjunker som en sten i PISA-rankningen och Skolverkets senaste rapport visar att allt fler niondeklassare går ur högstadiet utan behöriga betyg när de ska söka in till gymnasiet.
När Alliansen kom till makten 2006 var andelen elever som inte nådde behörighet till gymnasiet 10,5 procent, för att 2012 stiga till 12 procent. Ökningen har alltså fortsatt under Alliansens tid vid makten.

Men är de så kallade rödgröna något alternativ för skolan? Faktum är att andelen nior som gick ut högstadiet utan behöriga betyg 1998 var 8,6 procent, för att 2006 ha stigit till 10,5 procent. Under denna period styrde S med stöd av V och MP.
Det var även de rödgröna som öppnade upp för kommunaliseringen av skolan och S har senare gått till försvar för det fria skolvalet samt för friskolor där riskkapitalbolag dominerar ägandet. Hela 85 procent av alla gymnasieelever som valt en friskola går på en skola som ägs av ett aktie­bolag. Motsvarande andel för grundskolan är 66 procent.
Kommunaliseringen av skolan, det fria skolvalet och friskoleeländet har skjutit den svenska skolan i sank – vilket rapport efter rapport bekräftar. Skolverkets granskning visar på en fortsatt stor ökning av skillnaderna i skolresultaten beroende av vilken social grupp elevens familj tillhör.
5 procent av eleverna vars föräldrar är akademiker, 15 procent av eleverna vars föräldrar har gymnasieutbildning och hela 42 procent av eleverna vars föräldrar är lågutbildade får inte gymnasiebehörighet.

Skillnaderna mellan olika skolor ökar också, vilket Skolverket oroas över. De menar att barn som hamnar i fel skola riskerar att få sina livschanser förstörda. Men vilken etnisk bakgrund elever har spelar inte lika stor roll, enligt granskningen. Främst är det nyanlända barn som har det svårt i skolan. Invandrarfamiljer vars barn har varit i Sverige 8-9 år klarar sig bättre i skolan än barn med svenskfödda föräldrar.
Flera av de borgerliga politikerna lägger skulden på lärarna – i Haninge kommun basunerade Peter Olevik Dunder (FP) ut under måndagens kommunfullmäktigemöte att ”Vi ska inte bara ha huvuden [lärare] i skolan, utan också något i huvudet på dem”. Detta efter att Rättvisepartiet Socialisterna (RS) krävt svar om vad som ska ske med Brandbergens skola, som har varit hårt ansatt av nedskärningar, samt krävt åtgärder mot att Haninge som skolkommun är en av de sämst rankade i hela landet, enligt Lärarförbundet.
RS pekar på att det är politiska beslut som ligger bakom den eländiga situationen i skolan för lärare och elever, med högerpolitikens nedskärningar, privatiseringar och utarmningen av arbetarklassområdenas skolor, som inneburit en ökad press och stress för lärare med en sämre arbetsmiljö för lärare likväl som elever som följd.
För att nå en likvärdig skola för alla krävs det beslutsam och gemensam kamp underifrån av elever, lärare, föräldrar och andra i form av skolstrejker, demonstrationer och andra protester med krav på mer resurser, fler lärare och mindre klasser. ■

RS/Offensiv står för

  • Skrota det segregerade skolsystemet. Bra, enhetlig utbildning till alla.
  • Mindre klasser och ökad lärartäthet. Ersätt betygen med pedagogisk dokumentation. Rätt att komma in på förstahandsval.
  • Gratis högskolor och universitet. Studielön istället för studielån.
  • Kasta ut vinstintresset. Höj lärarnas löner. Återförstatliga skolan under demokratisk kontroll och styre.