Svenska vapen i krig och diktaturer

2011-05-12 13:27:58
Oroliga tider innebär att vapenförsäljarna skär guld med täljkniv. Sverige är tredje största vapenexportören till Pakistan, där Usama bin La­din gömde sig.

Den pakistanska regeringen –världens fjärde största vapenimportör – köpte vapen från Sverige för 1,2 miljarder kronor un­der 2010. Landets armé har USA:s uppdrag att föra krig mot talibanerna, samtidigt som bin Ladins gömställe misstänks ha varit känt inom säkerhetstjänsten ISI.
Jordbävningar och översväningar har under de senaste åren förstärkt den utbredda fattigdomen och nöden i Pakistan. Socialister och arbetare i Sveri­ge behöver ge stöd till nya kämpande fackföreningar i landet. Men för vapenprofitörerna är Pakistan bara en lönsam marknad.
Totalt uppgick Sveriges vapenexport till 13,7 miljarder kronor 2010, en ökning med 100 miljoner kronor. Av dessa gick vapen för 3,7 miljarder kronor till diktaturer, enligt ett upprop från Amnesty International, Svenska Freds, Diakonia och Sveriges Kristna Råd.

Saudiarabien och Förenade ­Ar­abemiraten, som båda har invaderat Bahrain för att slå ner massrörelsen, finns med bland den svenska vapenindustrins kunder.
Hycklande nog stoppades exporten till tre länder i Nordafrika och Mellanöstern efter att revolutionerna inleddes i början av året. Vilka länder och vilka vapen det handlade om redovisades dock inte. Tunisien, Egypten och Bahrain hör till de stater i regionen som har köpt vapen från Sverige. Till Gaddafi i Libyen försökte handelminister Ewa Björling sälja övervakningssystem.

Politiker från Folkpartiet och Kristdemokraterna krävde plötsligt, liksom Svenska Freds, S, V och MP, att exporten ska enbart till demokratier. Moderaterna och Sverigedemokraterna ville fortsätta vapenexporten även till diktaturer.
Nu verkar det ändå bli någon sorts uppgörelse. Men med sådana regler blir t ex USA, trots krigen i Irak och Afghanistan, godkänt som importland. Så blir troligen även Pakistan.
Sverige exporterar mest va­pen av alla länder, räknat per invånare. Med 1 500 kronor per person toppar Sverige före Israel och Ryssland. Ökningen av vapenexporten har pågått under hela 00-talet, och var som störst under Göran Perssons S-regeringar 2000-04. Enligt Svenska Freds får vapenexporten stöd av högerregeringen med 80 miljoner kronor i år.
De vapen som säljs är till för krig, oftast riktade mot den egna befolkningen som i Libyen, Syri­en eller under inbördeskriget på Sri Lanka, eller för att vinna kontroll över råvaror som olja, diamanter och numera även jord- bruksmark. Innehavet av vapen signalerar den härskande klassens överhöghet globalt, som i USA:s fall, eller inom landet, som i Pakistan.
Krig och vapenhandel ingår i det kapitalistiska systemet. Den kraft som genom fredlig kamp kan störta diktaturer – massor­na, med arbetarklassen som avgörande kraft – är också den rörelse som kan skapa fred och stoppa vapenproduktion och vapenhandel. Antikrigsrörelser måste erbjuda ett alternativ – demokratisk socialism, som ger alla mat, bostad och utbildning.
Rättvisepartiet Socialisterna står för:
  • Stoppa vapenexporten.
  • Demokratiska massarbetarorganisationer måste ta kontroll över världens vapen.
  • Förstatliga vapenindustrin un­der demokratisk kontroll. Omställning till civil klimatsmart produktion.
Per-Åke Westerlund

 Fakta ▼

Vapenhandeln

  • USA står för 30 procent av vapenförsäljningen och Ryssland för 23 procent. Därefter följer Tyskland (11 procent), Frankrike (7) och England (4). Sveriges ligger på 10:e plats med 2 procent av den globala försäljningen.
  • Största vapenimportörer är Indi­en (9 procent), Kina (6), Sydkorea (6), Pakistan (5) och Grekland (4).
  • Afrikas andel av vapenköpen har ökat de senaste åren. Sverige står för 10 procent av vapenförsäljningen i Afrika söder om Sahara.
  • 28 procent av USA:s försäljning var till stater i Mellanöstern. Algeriet, som räknas till Afrika i statistiken, stod för 48 procent av Afrikas vapenimport. Förena­de Arabemiraten var världens sjätte största vapenimportör 2010.

Militärutgifter

  • USA beräknas 2010 spendera 698 miljarder dollar (4 400 miljarder kronor) på krig, militär och vapen. De följande 9 största krigsmakterna spenderar totalt 932 miljarder dollar (5 880 miljarder kronor): Kina, Storbritannien, Frankrike, Ryssland, Japan, Saudiarabien, Tyskland, Indien och Italien.
  • USA:s militärutgifter ökade med i genomsnitt 7,4 procent per år 2001-2009. Krigsmakten är undantagen från de stora nedskärningar som Obama nu genomför.
  • Militärutgifterna i Afrika ökade med över 5 procent under 2010, till över 30 miljarder USA-dollar (200 miljarder kronor). I Mellanöstern var militärutgifterna 11 miljarder dollar (69 miljarder kronor) under 2010, en ökning med 2,5 procent.
Källa: SIPRI

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!