”Svik dem inte en gång till”

2018-08-08 18:10:16
Offensiv var på plats när de ensamkommande unga afghanerna i Ung i Sverige den 6 augusti inledde en ny sittstrejk på Mynttorget i Stockholm framför riksdagen, på årsdagen av förra årets så mäktiga och imponerande sittstrejk.

Den nya parollen lyder #PUTNU, som sammanfattar två nyckelkrav: ”Permanenta uppehållstillstånd till ensamkommande barn och ungdomar som har varit i Sverige i över ett års tid”, och ”ny bedömning av säkerhetsläget i Afghanistan och ett stopp för utvisningarna dit”.

Den bittra orsaken är, som Offensiv tidigare har berättat om, att två av landets fyra migrationsdomstolar, Malmös och Stockholms, har dömt ut den nya gymnasielag från den 1 juli som skulle kunna ge upp till 9 000 ensamkommande unga afghaner en chans att stanna för studier. Lagen skulle enligt dessa domstolar vara så bristfälligt förberedd att den blir omöjlig att tillämpa. 

Göteborgs migrationsdomstol har för sin del bett EU-domstolen reda ut om detta strider mot överordnade Schengenregler, en fråga som kan ta år att få besvarad.

Sedan bara ett fåtal fall hunnit avgöras har Migrationsverket nu pausat hanteringen av alla tusentals ansökningar som omfattas av lagen till dess att Migrationsöverdomstolen hunnit ta ställning till domstolarnas invändningar i två vägledande fall. Därmed är hotet akut att de unga afghanerna i Ung i Sverige och deras många sympatisörer kan snuvas på den halva seger för deras tappra kamp som de ändå har uppfattat gymnasielagen som.

Migrationsministern Helène Fritzons (S) ord efter ett extra möte i riksdagens socialförsäkringsutskott om att ”det är viktigt för regeringen att inte spekulera i utgången av domstolsprocessen”, och att hon mest oroar sig för en mängd byråkratiska frågor under en lång väntetid om ersättningar och samarbete med den lokala nivån, tyder inte precis på något hårdnackat försvar av riksdagsbeslutet.

Återstår att mitt under valrörelsens slutspurt inleda nya massiva protester och påtryckningar mot den riksdagsmajoritet av S, MP, V och C som trots allt nyss har röstat igenom gymnasielagen i syfte att till sist ge en stor del av de unga afghanerna en chans att stanna. Att låta ett spektakulärt sabotage från konservativa jurister, påhejade av ylande rasister, få avgöra frågan vore ett gigantiskt svek mot de unga afghanerna.

Det är svårt att föreställa sig den oro som detta har skapat bland de många som återigen har kastats från hopp till förtvivlan efter att nyss ha jublat över åtminstone en halv seger.

Reza Rahimi, Mahdi Habibi och Habib Rasoli är tre av dem som inte har sett något annat val än att återigen inleda en sittstrejk.

– Det snurrar i våra huvuden, vad kommer att hända? säger en av dem till Offensiv, samtidigt som de ändå tror att nya protester borde ha en chans att segra.

Reza Rahimi ger två argument.

– Chefen för gränspolisen har ju själv sagt att det nästan är omöjligt att utvisa så många som får avslag, säger han och tillägger att de också känner ett stöd från många och att de ändå redan en gång har lyckats få med sig en majoritet i riksdagen på att försöka finna en lösning. 

Som Fritzon själv har påpekat har 20-25 procent av de 9 000 som skulle kunna få en ny chans med gymnasielagen redan lagakraftvunna beslut om att de inte får stanna. Till det kommer de cirka 4 000 unga afghaner som faller utanför de godtyckliga tidsgränserna enligt gymnasielagen.

I ett upprop från företrädare för stödgrupper som Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar, Läkare i världen, Svensk sjuksköterskeförening, Sjuksköterskornas etiska råd, Sveriges muslimska råd med flera varnas nu för fler självmord och eskalerande psykisk instabilitet då:

 • Ungdomar tvingas iväg från Migrationsverkets boenden utan någonstans att ta vägen.
 • Ungdomar kan nekas den sjukvård de tidigare har haft rätt till. Allvarligast är att de som nu får hjälp för trauma, PTSD och psykiska problem kan förlora det.
 • Ungdomar drivs till desperation av att återigen ha svikits och av rädsla för att tvingas till ensamutvandring eller tvingas bo på gatorna, utan stöd och pengar i ett skuggsamhälle med stor risk för utnyttjande och våld. 

Det säger sig självt att detta också på ett enormt farligt sätt skulle spela nazister och våldsamma rasister i händerna. Mot detta skulle stödet också växa för en upptrappad kamp mot utvisningar, som kanske heller inte väjer för civil olydnad, vilket också det spontana stödet till den unga Elin Erssons modiga aktion som stoppade en utvisning ombord på ett flygplan gav en försmak om.

”Ställ inte ungdomarna på gatan”, manar också Flyktinggruppernas riksråd FARR i ett uttalande till ministern som konstaterar att situationen har blivit ohållbar för de ungdomar som får rätt att vänta i Sverige på beslut enligt gymnasielagen men inte beviljas något som helst ekonomiskt stöd och inte släpps in i skolan under väntetiden. 

– Vi kom hit i en tid då vi fått höra Stefan Löfven tala om att ”i mitt Europa byggs inga murar”, men det blev det och ännu mer, säger Reza Rahimi, med instämmanden av Mahdi Habibi och Habib Rasoli.

Gymnasielagen var så klart ett sätt att gjuta lite olja på vågorna gentemot den humanitära kritiken mot den flyktingpolitiska helomvändningen till lägsta Europanivå. Men den motiverades uttryckligen som en kompensation för att de unga ensamkommande på grund av mycket långa väntetider heller inte har fått den rätt de skulle ha haft som barn tillgodosedda. Om lagen faller helt eller urvattnas ytterligare sviks därmed ett löfte som riksdagens majoritet har utfärdat, något som enligt Rättvisepartiet Socialisterna måste leda till maximalt skärpta krav på ett bättre och omedelbart beslut, med amnesti och permanenta uppehållstillstånd för alla unga afghaner och andra papperslösa som har flytt från krig och förtryck. ■

Rättvisepartiet Socialisterna säger:

 • Stoppa tvångsutvisningarna och polisjakten på flyktingar.
 • Skola och bostad åt alla; låt ensamkommande stanna i sina kommuner även efter 18-årsdagen – mer resurser till kommunerna.
 • Stoppa förnedrande ålders­kontroller och åldersuppskrivningar.
 • Nej till tillfälliga uppehållstillstånd och gränskontroller – ja till permanenta uppehållstillstånd och familjeåterförening.
 • Amnesti för alla som väntar, fått avslag och för papperslösa! Återinför asylrätten för alla som flyr från krig och förtryck – låt storföretag och skatteflyktingar betala.
 • Riv Fort Europas murar – riv upp EU:s och Sveriges omänskliga flyktingpolitik.
 • Gemensam kamp mot rasism, skuldbeläggning av flyktingar och ökade klyftor – omfördela samhällets resurser för jobb, välfärd, bostad åt alla.
 • Global kamp mot terror, krig samt imperialismens militarism och plundring.
 • För en socialistisk värld i fred och frihet.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!