Svininfluensan: Varning för pandemi

2009-04-29 15:07:44
Världshälsoorganisationen WHO höjde vid ett tidigarelagt krismöte på måndagen sin varning för att den mexi-kanska svininfluensan kan bli en global pandemi från tre till fyra på en sexgradig skala.

När detta skrivs har 149 människor rapporterats döda i ursprungslandet Mexiko, samtidigt som nya fall hittills bekräftats i USA, Kanada, Spani­en, Skottland, Nya Zeeland och Isra­el. Misstänkta fall utreds i flera andra länder.
Inga människor utanför Mexiko har ännu rapporterats döda, vilket kan tyda på att dödligheten i den nya svininfluensan i varje fall ännu är låg.
Den skärpta varningen från WHO betyder ändå att den virusinfektion som drabbar luftvägarna hos grisar muterat så att den fått ”tillräckligt stor smittspridning mellan människor för att en pandemi ska befaras”.
En pandemi är enligt Socialsty­relsen ”en infektionssjukdom som sprids över stora delar av världen och drabbar en stor andel av befolkning­en i varje land.” Den senaste influensapandemin var en ”Hongkonginflu- ensa” som bröt ut 1968 och dödade en miljon människor i hela världen.
De årligen återkommande vanli- ga influensorna dödar ofta mer än 250 000, särskilt äldre och redan sju­ka, människor.

Särskilt allvarligt är uppgifter­na att dödsoffren för den nya så kallade svininfluensan i Mexiko, liksom vid tidigare pandemier, mest har skördats bland tidigare friska människor i åldrarna 20-50 år.
Under spanska sjukan 1918-20, som är den värsta pandemi vi känner till, dog 50 miljoner människor, varav 35 000 i Sverige. Katastrofens omfattning under virusets ”andra våg” kan ha berott på att virusets yttre proteinhölje i en tid av nedsatt immunförsvar muterats till en struktur som var helt okänd för människans immunsystem. Även en mindre smittsam virusepidemi som SARS år 2003, som dödade 800 av 8 000 insjuknade i Sydostasien, fick allvarliga ekonomiska konsekvenser för flygindustrin med ett globalt halverat flygande.

I Mexiko har myndigheterna stängt skolor, stoppat fotbollsmatcher och andra större folksamlingar samt anordnat massutdelning av munskydd. Sjukvården har samtidigt direkt överbelastats. ”Även om dödligheten vid en ny pandemi kanske kommer att vara låg så kommer det att orsaka stor skada på det samhälle och den vård vi, åtminstone i västvärlden, tar för given. Den ekonomiska pandemi vi upplevt under hösten och vintern kommer att vara en västanfläkt jämfört med den storm en ny influensapandemi skulle komma att orsaka”, varnar två av landets främsta experter på influensavirus, professor Björn Olsen och infektionsläkare Christian Ehrenborg på DN Debatt den 28 ap­ril.

En fråga som snabbt dog efter larmen om risken för en fågelinfluensa för ett par år sedan, men som nu åter-igen aktualiseras, är frågan om en svensk eller nordisk vaccinfabrik. En annan är hur de otillräckliga lagren av anivirusmedicinen Tamiflu ska fyllas på, men samtidigt inte överanvändas så att den gör det nya viruset resis­tent. En tredje är vikten av att upprätthålla en tillräckligt hög kapacitet på vården, så att den inte omedelbart överbelastas vid en kris.
Arne Johansson

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!