”Ta strid för hyresrätten”

2017-03-29 13:09:52


Satsa på hyresrätter, inte ombildningar och gentrifiering!

Hyresgästföreningen Angereds årsmöte som representerade närmare 4 000 medlemmar antog ett uttalande till försvar av hyresrätten den 18 mars. Den 21 mars antog Frölundaföreningens årsmöte, som representerade 8 000 medlemmar, ett liknande uttalande.
De båda föreningarna gör därmed gemensam sak mot det ökade trycket från kommunpolitiker för ombildningar av allmännyttan.

”Vi är beredda att ta strid för hyresrätten och för de hyresgäster som bor i dem och sträcker ut vår hand till hyresgäströrelsen att göra gemensam sak med oss”, löd Angeredsföreningens uttalande.
”Hyresgästföreningen Frölunda greppar den handen och gör gemensam sak med Angered” svarade Frölundaföreningens årsmöte.

– Att Hyresgästföreningens medlemmar anser att det är fel prioritet att ombilda i ett läge med hög bostadsbrist, är tydligt. Uttalandet antogs med jubel och applåder i både Angered och Frölunda, säger Kristofer Lundberg, ordförande Hyresgästföreningen Angered.
”Hyresgästföreningens utgångspunkt är att vi värnar om hyresgästerna och därmed om hyresrätten, en boendeform för alla oavsett ekonomiska tillgångar. Vi har stor bostadsbrist i hela Göteborg och det är framför allt hyresrätter som saknas. Unga kan inte flytta hemifrån, kvinnor som lever i våldsamma förhållanden kan inte lämna sin partner på grund av bostadsbrist, den som inte har möjlighet att ta miljonlån kan inte skaffa någon bostad och människor tvingas tacka nej till jobb eller utbildning för att hyreskön är flera år lång.
I det läget känns det märkligt att allmännyttan aktivt ska arbeta för ombildningar.”
– Vi anser inte att det är allmännyttans uppgift att arbeta för att människor i våra områden ska skuldsätta sig för resten av livet. Det kommer att tränga undan befintlig befolkning som inte har ett stort sparkapital på sitt bankkonto.
– Det kommer att bli ytterligare ett sätt för välbeställda att gå före i bostadskön genom att använda sina större ekonomiska resurser för att betala sig fram, säger Kristofer Lundberg.

I Göteborgs kommun har den borgerliga oppositionen länge tryckt på för ombildningar och privatiseringar av bostäder. Vad som har väckt oro hos Hyresgästföreningarna är att även Socialdemokraterna och Miljöpartiet nu verkar för samma utveckling.
”Makthavarna vill få oss att tro att det skulle vara finare att äga sin lägenhet än att hyra den. Så är inte fallet. Hyresrätten är en modern boendeform som passar alla i olika stadier i livet utan att behöva oroa sig livet ut för att betala miljonbelopp i ränta till banken.
 Samtidigt vet vi att det är få av våra grannar som har möjlighet att köpa och äga sin bostad. Alla skulle således på sikt inte kunna bo kvar och områdena riskerar att gentrifieras” står det i uttalandet som fortsätter:

”För att få stöd för ombildningar slänger man sig med falsk retorik om att bryta segregationen. En politik för att bryta klassegregationen handlar om att skapa arbete, utbildning och att bygga bort bostadsbristen, inte om ombildningar och att tvinga in människor i skuldfälla. Menar kommunledningen och deras nya allierade inom oppositionen allvar om ett blandat boende kan de börja med att bygga hyreslägenheter i stadens mest segregerade villaförorter.”
– Vi har inte kämpat för kommunalisering för att sedan mötas av ombildningar. Vi är oroade över vad planen för Angered och andra områden är, vad är det som inte sägs i det öppna? frågar sig Kristofer Lundberg.
– Vi ser nybyggnation och renoveringar, förändringar av torgytor och infrastruktur. Internationella exempel visar att när detta sker samtidigt med ombildningar är det ett steg i en medveten gentrifieringsprocess för att höja statusen i ett område genom att byta ut befintlig befolkning. Vi kommer inte att låta detta ske, säger Kristofer.
”Att ge allmännyttan i uppdrag att aktivt verka för ombildningar i en tid då det råder brist på hyreslägenheter i hela regionen är oansvarigt. Vi behöver en politik för fler hyresrätter för att möta den enorma efterfrågan som finns.
Göteborgs kommun borde välja en annan väg och stå upp för allmännyttan och driva en politik för ökat bostadsbyggande”, avslutas uttalandet. ■


Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!