Tidsplan för enande CWI & IR

2017-02-15 16:45:57


Det finns redan stor enighet mch ett gemensamt arbete mellan CWI och IR,

Committee for a Workers’ International (CWI) är en sammanslutning av grupper och partier i ett 40-tal länder, där Rättvisepartiet Socialisterna är den svenska delen. Just nu pågår en process av sammanslagning med en mindre international, Izquierda Revolucionaria – IR.

Tvärtemot vad myten säger så strävar de flesta socialister efter största möjliga enighet och att med gemensamma krafter bemöta högerpolitiken och kapitalismen. Ofta sker detta genom nätverk i enskilda frågor eller i delar av det politiska programmet. Men har organisationer samma perspektiv på utveckling, liknande program och gemensam syn på hur vi ska bygga våra organisationer så är sammangåenden naturligtvis oerhört positiva.

CWI:s äldsta och största sektion är Socialist Party England & Wales som redan 1964 började ge ut tidningen Militant. År 1974 grundades CWI av grupper från Storbritannien, Irland, Sverige och Tyskland. CWI har länge haft sektioner i bland annat Sri Lanka, Nigeria, Sydafrika, USA och Brasilien. Samgåendet med IR, som innebär att socialistiska idéer får en större gemensam spridning i den spansktalande världen, är oerhört glädjande.
CWI har idag en liten sektion i Spanien. IR däremot har sin största sektion i Spanien med över 350 medlemmar och en ledning med många års erfarenhet. IR har också ett välrenommerat bokförlag, Fundación Federico Engels, och nära band till det stora och militanta elevfacket Sindicato de Estudiantes.

IR var en del av CWI, men 1993 drog den spanska sektionen, liksom en del andra sektioner i CWI, andra slutsatser om vad stalinismens kollaps innebar och beslöt sig för att bilda en annan international, IMT, som sedan splittrades igen 2010 när grupperna i Spanien, Venezuela och Mexiko bildade IR.

Några skäl till att IR har sökt upp CWI för att inleda diskussioner är att de inser vikten av att jobba internationellt och de tycker att CWI har agerat riktigt i samband med utvecklingen kring Bernie Sanders i USA och Jeremy Corbyn i Storbritannien.
Då diskussionerna om sammangående mellan CWI och IR går bra har man enats om en tidsplan där gemensamt skrivna dokument ska kunna antas på kongresser i vår. I och med hundraårsfirandet av ryska revolutionen i oktober är siktet inställt på en enhetskongress. Här följer ett utdrag ur en gemensam skrivelse från IR:s och CWI:s styrelser:
”För 25 år sedan ägde en smärtsam separation mellan våra organisationer rum, inom ramen för en period med stora utmaningar och bakslag för revolutionär marxistisk vänster runt om i världen. Men vi höll fast och har lyckats behålla våra styrkor och bidra till klasskampen, om än via separata vägar. Öppnandet av dagens nya period av strukturell kris för kapitalismen och enorma möjligheter för revolutionära marxister har bidragit till att föra våra vägar tillsammans igen.” ■


Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!