Tydlig opinion mot vinstuttag inom välfärden

2015-03-18 14:45:34
En undersökning som Novus har gjort på uppdrag av LO visar att sextio procent av svenskarna upplever kvaliteten i välfärden har försämrats under de senaste tio åren. Två av tre vill reglera privata företag inom välfärden hårdare.

Undersökningen från LO med namnet Allmänheten om vinster i välfärden visar svenska folkets opinion i frågan om välfärden. Den visar att majoriteten anser att kvaliteten i välfärden har försämrats de senaste tio åren, där Alliansen har haft makten i Sverige under majoriteten av tiden och genomfört ett stort antal välfärdsreformer som inneburit stora försämringar inom skola, vård och omsorg. 

62 procent anser att kvaliteten i skola och omsorg har försämrats, medan tio procent anser att den har förbättrats. Den största bristen i kvalitet upplevs inom äldreomsorgen.

Två av tre tycker att vinsterna som tas ut av välfärdsbolagen inte är tillräckligt reglerade. 

Efter de år av nyliberal politik som Sverige genomgått har välfärden försämrats drastiskt, framförallt under Alliansregeringen men även under Socialdemokraterna. 

För att få en riktig förbättring  krävs inte bara diskussioner utan även handling av en massrörelse underifrån för att få ett stopp på privatiseringarna av och vinstjakten inom välfärden – för en upprustning av välfärden och en återkommunalisering av välfärden. ■