Tyskland: Vilken väg framåt för WASG?

2006-07-28 13:49:43
Den 20 maj samlades vänstern i WASG (Valalternativet för arbete och rättvisa) för att diskutera hur man ska gå vidare med bygget av ett kämpande och demokratiskt vänsterparti. Sozialistische Alternative – SAV (RS systerparti) är med i ledningen för WASG:s vänsterflygel.

Sedan slutet av april har striden inom det nya tyska partiet (WASG) intensifierats. Anledningen är att WASG:s ledning vill påskynda samgåendet med Linkspartei/PDS, vars politik och metoder liknar det svenska vänsterpartiets, samtidigt som WASG:s lokalorganisationer i delstaterna Berlin och Mecklenburg/Vorpommern bestämt sig för att ställa upp på egen hand i höstens delstatsval. I Berlin och Mecklenburg-Vorpommern sitter Linkspartei.PDS med i delstatsregeringar som beslutat om nedskärningar och privatiseringar samt lönedumning.

Ord och handling

Ett exempel är att Linkspartei/PDS officiellt stödjer en minimilönkampanj för 8 euro (75 kronor) i timmen, samtidigt som Berlins delstatsregering för sin posthantering anlitat ett bolag som endast betalar sina antällda 5,86 euro (55 kronor) i timmen.
I grunden handlar debatten inom WASG om vilken politik och med vilka metoder en ny demokratisk och kämpande vänster kan byggas.
I början av maj avsatte WASG-ledningen distriksstyrelsen för WASG i Berlin för att själv ta kontrollen över styret. WASG:s riksledning försökte till och med förbjuda WASG i Berlin att genomföra den konferens man planerat hålla den 16 maj. Men det lyckades man inte med och WASG:s distriktskonferens i Berlin 16 maj fattade åter beslutet att man skulle ställa upp i valet, med bara en röst emot.
WASG:s toppkandidat i Berlin, SAV-medlemmen Lucy Redler, sa i en kommentar efter konferensen 16 maj: ”Vi är garantin för att ett nytt vänsterparti inte bildas på grundval av den politik som Linkspartei/PDS i Berlin bedriver”.

Ställer upp på egen hand

I Mecklenburg-Vorpommern hade WASG:s medlemmar redan dagarna innan distriktstyrelsen avsattes med stor majoritet beslutat att ställa upp på egen hand samt bestämt vilka som ska vara partiets kandidater. Rene Henze, SAV-medlem från Rostock, står på tredje plats på WASG:s valsedel i Mecklenburg-Vorpommern.
Efter att ha misslyckats med att vända opinionen i Berlin och Mecklenburg-Vorpommern, beslutade WASG:s ledning att dra tillbaka den registrerade kandidaturen i dessa delstater. Det betyder att den med hjälp av staten (motsvarande valmyndigheten) vill hindra WASG:s lokalorganisationer från att ställa upp i delstatsvalet. Att ett partis ledning på det här sättet försöker stoppa lokalorganisationer från att ställa upp har aldrig tidigare hänt i Tyskland. Frågan är om detta är möjligt enligt gällande lag. Det ska nu prövas av valmyndigheten som den 1 juni ska ge besked om WASG i Berlin kan kandidera eller ej.
WASG-ledningen försvarar sig med att distriktsstyrelserna brutit mot stadgarna. I WASG:s stadgar står det dock att partiet inte ska stödja regeringar som genomför nedskärningar och privatiseringar, vilket Linkspartei.PDS både gjort och sagt att man tänker göra.
Den 25 maj kommer WASG:s egen kontrollkommission (en grupp som bl a har att granska om ledningen agerat i enlighet med stadgar och fattade beslut) att ge besked om om det var rätt att avsätta distrikstyrelserna. Flera av WASG:s delstatsdistrikt har också uttalat sitt stöd för de avsatta distriktsstyrelserna.
Vid den oppositionskonferens som hölls i helgen bestämde vänstern inom WASG att bilda ett nätverk. På konferensen betonade Sascha Stanicic (SAV:s ordförande) att det inte bara handlar om interndemokrati. För att i motsats till Berlinregeringen försvara arbetarnas rättigheter måste WASG-oppositionen kämpa för ett socialistiskt alternativ.

Katja Raetz