Umeå: Ersboda – en röd stadsdel

2006-09-27 12:59:16
Ersboda är en stadsdel i Umeå med cirka 8 000 invånare. Det är också ett fäste för Rättvisepartiet Socialisterna.

Förra valet blev vi tredje största parti i Ersboda, med 345 röster fördelade på Östra, Mellan- och Västra Ersboda. Totalt sett fick vi nästan lika många röster i år, eller 308.
På Östra Ersboda gick dock Rättvisepartiet Socialisterna framåt.

Valutgången

Ett skäl till att Rättvisepartiet Socialisterna tappade några tiotals röster var det allmänt sett goda valresultatet för miljöpartiet i kombination med den personvalskampanj som bedrevs av Jabar Amin – en kampanj som ytterligare fäste uppmärksamheten på mp.
Miljöpartiet ökade sitt röstetal på hela Ersboda från 214 till 387.
För vänsterpartiet innebar valet på Ersboda en verklig tillbakagång. För fyra år sedan fick v hela 601 röster. Bara s blev större. I år blev antalet röster för v på Ersboda 374, vilket bara är strax över 60 procent av valresultatet från 2002. Mot denna bakgrund var vårt valresultat en verklig prestation.
Vi ska göra vårt bästa för att leva upp till detta förtroende.
Jan Hägglund