Unga möts av likgiltighet

2009-11-11 15:27:12
Begreppet utanförskap användes flitigt av den borgerliga alliansen under början av mandatperioden. Nu har alliansulven slutgiltigt slängt av sig fårakläderna och visar vad ett borgerligt recept mot utanförskap egentligen innebär. Lönedumpningar för nyetablerade på arbetsmarknaden och angrepp på a-kassan är några av ingredienserna.
Den rödgröna oppositionen gav nyligen ut en kritisk granskning av regeringens ungdomspolitik, men sviker själva de unga genom att dra sig allt längre till höger.

I oppositionens (S, V och MP) granskning Framtidskraft som försummas tar man upp ungdomsarbetslösheten och dess effekter. Man konstaterar att Sverige idag är ett av de länder i Europa som har högst ungdomsarbetslöshet. Prognoser pekar på att antalet arbetslösa ungdomar under 25 års ål­der kommer att fördubblas under år 2010.
Det finns ett obestridligt samband mellan psykisk ohälsa och arbetslöshet. Enligt folkhälsoinstitutet har andelen unga i 16- till 24-årsåldern som drabbas av ängslan och ångest tredubblats under de senaste tjugo åren (Dagens Nyheter den 14 oktober). Man oroar sig för sina försörjningsmöjligheter, om man kommer att få tag på en bostad o s v. För dem som faller igenom och utvecklar depressioner finns heller ingen hjälp att få från den kraftigt reducerade psykiat­rin, utöver antidepressiva läkemedel. Men depressionens hopplöshet finns inte bara i hjärnan hos den deprimerade, utan tar en alltmer mardrömslik gestalt i samhällskroppen.

Centerpartiets förslag om de så kallade avstampsjobben är cynism på hög nivå. På centerns hemsida står att inom ett år efter examen ska man kunna anställas för två tredjedelar av avtalsenlig lön. Detta gäller allt ifrån grundskole- till högskoleexamen.  Man säger att ”bästa sättet att höja sin produktivitet och anställningsbarhet är att faktiskt få prova på ett arbete”. Man bortser från att även ungdomar behöver en lön som det går att leva på. Förslaget öppnar upp för en låglönemarknad enligt amerikansk modell, där man tvingas ha flera jobb för att klara sin försörjning.
Borgarnas ”prova på”-attityd till ungas arbete är inte ett verktyg för att bekämpa arbetslösheten, utan ett sätt att försvaga arbetstagarnas rättigheter. Antalet otrygga anställningar har ökat i Sverige sedan 1980-talet, konstaterar oppositionens undersökning, och medger indirekt sin egen skuld till detta.

Alliansens politik bekämpar inte utanförskapet, den befäster och vidareutvecklar det istället. Den har sedan regeringsskiftet lyckats försämra den sociala situationen för ungdomar som försöker etablera sig som självständi­ga vuxna. Samtidigt som arbetsrätten urholkas och arbetslösheten stiger avvecklar man hyresrätterna. Ett eget boende blir någonting exklusivt. Vilken ungdom har idag möjlighet att köpa en lägenhet? Det duger inte att ansöka om bostadslån med en visstidsanställning som säkerhet. Om man lyckas bli aktuell för ett hyreskontrakt finns även där krav på viss inkomstnivå. Föräldrarnas inkomst och möjlighet att gå i borgen blir avgörande för det egna boendet.

Vad som behövs nu är kraftigt öka­de medel till den offentliga sektorn som skulle kunna erbjuda tusentals unga arbete, istället för nedrustning och arbetslöshet.
Diskriminerande anställningsavtal och låglönemarknad är helt oaccepta­belt. Återinför hyresrätterna, unga vuxna vill ha möjlighet att flytta hemifrån och de flesta varken kan eller vill göra bostadskarriär. Resurserna i skolan måste återställas, lärarbrist, stora klasser och oro skapar dåliga sociala förutsättningar. De 30 000 platserna på komvux som regeringen har skurit ner ska återinrättas. Alla har rätt till att komplettera eller fullfölja en gymnasiekompetens.
Frida Berget

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!