Ungdomars psykiska hälsa blir allt sämre

2011-03-16 12:02:30
Unga tjejers psykiska hälsa blir allt sämre i takt med att samhällsklimatet för unga blir hårdare. Till det hör äv­en att det finns för lite kuratorer och elevvårdande per- sonal på skolorna, där stöd och hjälp ofta kan vara det som behövs mest.

Mellan år 2000 och 2006 ha-de den psykiska hälsan förbättrats inom alla åldersgrup- per, förutom bland ungdomar mellan 16-24 år.
Självmordsförsöken hade även de minskat i de flesta åldersgrupperna, också här var undantaget ungdomar. Idag mår ännu fler ungdomar säm­re.
Trafikolyckor och självmord tillhör de vanligaste dödsorsakerna bland barn och ungdomar idag.
I genomsnitt tog ungefär 30 barn och ungdomar livet av sig varje år mellan 2005 och 2008, och 77 procent av de 1 300 barn och ungdomar som vårdades på sjukhus till följd av avsiktlig självdestruktiv handling var flickor. Det är inte kon­stigt att unga tjejer mår så dåligt idag. Sexistiska, kapitalis- tiska media målar upp ett ideal som man ska passa in i, där det viktigaste är att du ska va­ra smal.
Bantningshetsen är extrem och allt fler rentav farliga själv­svältsmetoder presenteras i media och på internet, eftersom pressen på tjejer och kvinnor gör att det finns en efterfrågan. Vilket i sin tur betyder att företag ser en möjlighet att göra vinster på det.
Luleå kommun, som är S-styrt, planerar att skära ner ca 7 miljoner kronor inom skolan till hösten, samtidigt som de förväntas gå med 40 miljoner kronor i vinst.
Nedskärningarna kommer främst att drabba elevvårdan­de personal, ett område som redan i princip lider av svältdöden.
Inom gymnasiebyn i Luleå finns till exempel bara två specialpedagoger och det är väldigt svårt att få tag i skolskö- terskan, då hon är tvungen att arbeta på flera skolor samtidigt.
I ett samhälle där det är ­bevisat att ungdomar mår allt sämre borde det vara otänkbart för politikerna att ta bort elevvårdande personal i skolan, där större delen av den vakna tiden spenderas. Att spara på ett område som kan vara avgörande för ungas psykiska välmående är inte bara bakåtsträvande utan också ett bevis på hur vinstintresset styr framför allt annat.
Josephine Landström

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!