Unikt magra krisrecept

2009-02-11 19:53:18
Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet har presenterat sina alternativa krisrecept, som vill plussa på högerregeringens tilläggsbudget på drygt åtta miljarder kronor med 12 miljarder extra till 20 miljarder för 2009 och 2010. Att notan hamnar på samma nivå ska naturligtvis tillskrivas det nu inledda arbetet på att ko­ordinera ett gemensamt valmanifest.
Förslagen beskrivs av S-talesmannen Thomas Östros som skillnaden mellan en aktiv krispolitik och högerregeringens passivitet. Men oppositionens 12 miljarder extra för två år är mindre än de 13 miljarder kronor som ett enda storföretag som Hennes & Mauritz delar ut till sina aktieägare för ett år nu i vår! De fem miljarder extra som S vill ge till kommuner och landsting på två år är lika mycket som H&M:s huvudägare Stefan Persson ensam får i aktieutdelning nu i vår. Det är också mindre än de minst åtta miljarder som behövs till Sveriges Kommuner och Landsting enligt dess moderate ordförande Anders Knape.
Vänsterpartiet vill inom samma totala ram som S ge kommunerna vad moderaten Knape har begärt, vilket enligt denne ändå inte räcker för att hindra nya nedskärningar i kommunsektorn. Frikostiga stödpaket till bankirerna har redan lanserats av högerregeringen. Nivån på såväl regering- ens som oppositionspartiernas paket för att stimulera efterfrågan är dock unikt låg i förhållande till storleken på landets ekonomi, trots att Sveriges statsfinanser tillhör de allra starkaste. Som mil- jöpartiet försäkrar ryms förslagen ”inom budgeteringsmarginalen och är i linje med konjunkturinstitutets rekommendationer”.

Vissa satsningar föreslås naturligtvis, som när S förordar fortsatt miljöbilsbonus med skrotningspremier, rotavdrag för hyresrätter, underhåll av järnvägar, en satsning på ”spetskompetens” för en del av alla varslade och fler utbildningsplatser vid högskolor och komvux. Som program mot krisen är det emellertid helt otillräckligt. 20 miljarder (regeringens 8 plus 12 miljarder) är också 30 miljarder mindre än som föreslagits av TCO.

20 miljarder motsvarar
endast 0,65 procent av Sveriges BNP. Det kan jämföras med de paket på 2 procent av BNP som antagits av Tyskland och Frankrike och som till och med rekommenderas av IMF. Direkt ynklig är nivån jämfört med de 5,4 procent av USA:s BNP som Obamas 838 miljarder dollar motsvarar, vilket är mer än åtta gånger större än förslagen från S, V och Mp i förhållan­de till landets storlek. Storbritanniens, Japans och Kinas stödpaket är ännu större, motsvarande 8,14 respektive 20 procent av ländernas BNP.
Vår kritik handlar dock inte främst om oppositionens ynkliga nivå på si­na stimulanspaket. Precis som World Social Forum i Belem, Brasilien, formulerat det ”står vi nu inför en global kris som är en direkt konsekvens av det kapitalistiska systemet och som inte kan lösas inom systemet. Alla åtgärder som hittills vidtagits syftar bara till att socialisera förlusterna så att ett system kan överleva som baseras på privatiseringar av strategiska sektorer, offentlig service, natur- och energitillgångar och på livets omvandling till varor och exploateringen av arbetskraften och naturen…”

Av de partier som närmast ställer upp i EU-valet är Rättvisepartiet Socialisterna det enda som delar denna antikapitalistiska utgångspunkt och som anknyter till den verkliga opposition som nu kommer utanför parlamenten: i stil med sopstrejken och bussförarnas protester i Stockholm, planerna på en massdemonstration för sjukvården i Örnsköldsvik och på kommande massprotester mot varslen, bilkrisen, vårdkrisen, bokrisen, miljökrisen o s v.
Ur dessa kommande protester måste de första stegen tas till ett nytt arbetarparti.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!