Vad vill HBT-socialisterna?

2009-08-12 16:50:09
Som hbt-personer måste vi alltid förklara och försvara vår sexuella läggning. Vi måste ständigt ”komma ut ur garderoben” eller lära oss att tänka ”flickvän” när någon automatiskt frågar om man har pojkvän. Både heteronormen som genomsyrar hela samhället och homofobin måste bekämpas. Hur?

HBT-socialisterna organiserar medlemmar i Rättvisepartiet Socialisterna och andra som vill vara med i kampanjen. Till skillnad från liberalers inriktning ligger våra krav inte på en individnivå, utan är inriktad på att knyta fler till en aktiv kampanj. Vi håller lektioner på skolor och driver olika frågor, men våra krav riktas uppåt på mer resurser och satsningar från politiker och makthavare.
Det är för snävt att endast kräva lika rättigheter juridiskt, när heteronorm och homofobi genomsyrar hela samhället och även måste avskaffas socialt och ekonomiskt.

Även om diskriminering är förbjudet, så förekommer det både i skolan, på arbetsplatser och andra ställen. Likaså är rätten till könskorrigering inte nog om resurserna till vården är så snäva att vårdköerna ringlar sig långa och priserna är så dyra att ”rätten” bara gäller för de som har pengar.

Förra året la Rättvisepartiet Socialisterna fram en motion där vi sitter i Luleå och Haninge kommun- fullmäktige om åtgärder för att sätta hbt-personers likaberättigande i praktiken.
De viktigaste förslagen i motionen var:
 • Att kommunal personal ska få kompetens inom genus- och hbt-perspektiv, t ex genom RFSL.
 • Att kommunen garanterar att kurator eller skolsköterska finns tillgänglig på varje skola minst halva skoldagen.
 • Att kommunen bygger ut elevvården med kamratstödjare.
 • Alla skolors likabehandlingsplaner ska innehålla direktiv på hur sexism och homofobi ska motverkas.
 • Att allt materiel som berör sex och sexualitet inom undervisningen inventeras i samråd med t ex RFSL.

I Luleå bifölls motionen i alla delar utom det som innebär en omedelbar kostnad, d v s skolsköterskor, kuratorer och kamratstödjare. I Haninge vägrade politikerna rösta för.
Men det går att få igenom sina krav, inte med vädjanden till politikerna utan genom att utmana dem på gator och torg, strejker och protester. För rättvisa behövs en massrörelse med förankring och stöd i samhället.
Risken när ekonomin nu är i en kris likt depressionen på 30-talet, är att flera satsningar som resurser i skolan, hbt-äldreboende och asylrätten nu dras åt eller helt dras tillbaka.

Både på skolor och arbetsplatser borde fackföreningarna ta krafttag för att bekämpa homofobi, rasism, sexuella trakasserier och diskriminering.
Att fackföreningarna lägger fram förslag om sänkta löner samtidigt som de inte lyft ett finger för att rädda de tusentals jobb som nu försvinner, visar på behovet av demokratiska kämpande fack.
”Vi vägrar betala er kris” är parollen för den demonstration mot högerpolitiken och för jobben, välfärden och klimatet, som kommer att hållas vid riksdagens öppnande den 15 september. Arrangör är Septemberalliansen som samlar en rad fackklubbar, miljöorganisationer, asylgrupper, invandrarföreningar och politiska organisationer.
Hbt-aktivister borde delta på demonstrationen den 15 september då vi också drabbas av kapitalismens kris.

Roten till heteronormen ligger i patriarkatet och klassamhället, vilka båda är grundstenar i kapitalismen.
Kapitalismen är ett system som endast går ut på att göra vinst. Genom kvinnoförtrycket tjänar de redan rika i samhället enorma pengar. Dels då kvinnor jobbar gratis i hemmet och med att ta hand om barn och gamla. Dels kan kvinnor utnyttjas som billigare arbetskraft.
Inom kapitalismen speglas det förtrycket i familjen. För att säkra att mannens arv går vidare till hans barn uppstod historiskt en kontroll av kvinnans sexualitet, som fortfarande gäller.
Homosexualitet bryter mot allt vad kärnfamilj och heteronorm heter. Det har varit accepterat i skymundan för överklassen, men aldrig öppet accepterat.

Kampen mot förtryck hör samman med kampen mot det kapitalistiska systemet, och vice versa.
Bolsjevikerna var de första i världen att avkriminalisera homosexualitet och införa en rad rättigheter för kvinnor, mindre än en månad efter den ryska revolutionen. Rättigheter som dock drogs tillbaka under stalinismen.
Heteronorm och förtryck kommer inte försvinna av sig själv i ett socialistiskt samhälle, men kan endast i ett klasslöst samhälle vara möjligt att avskaffa.

Lina Westerlund

HBT-socialisterna och RS kräver:


 • Sexuellt likaberättigande. Gemensam masskamp mot homofobiska fördomar, diskriminering, våld och hatbrott samt mot rasism och nazism.
 • Kamp mot all form av hbt-diskriminering, t ex vad gäller försäkrings-, bostads- och arbetsmarknaden. Aktiva kampanjer på arbets­platser, skolor och bostadsområden kopplade till krav på upprustning.
 • Hbt-personers rätt till asyl.
 • Ett hbt-perspektiv värt namnet i skolan, i läroböckerna och på lärar­utbildningen. Rusta upp skolan, mer elevvårdande personal.
 • Fackliga ombud och de som jobbar med ungdomar måste få hbt-kompetens. 
 • Ändra namnlagen
 • Slopa kraven om obligatorisk skilsmässa för gifta transpersoner
 • Rätten för alla transpersoner att bestämma över sina egna kroppar, ingen tvångssterilisering
 • Översyn på behovet av ett juridiskt kön 
 • Våld inom samkönade förhållande och sexuella övergrepp på hbt-personer är samma allvarliga brott som mot heterosexuella. 
 • Unga tjejers och killars rätt till sina kroppar.
 • Rätt till möteslokaler.
 • Utbyggande av hbt-jourer. Brottsofferjourer med hbt-kompetens, hbt-utbildning för vårdpersonal, anställda inom socialtjänst, rättsväsende och försäkringskassa. Återinför kursen om hatbrott till polisutbildningen.
 • Motstånd mot sexism i alla former; allt från sexistisk reklam till sexuella övergrepp.
 • Politiker på arbetarlön – för ett nytt socialistiskt arbetarparti.
 • Kamp mot klassamhället som bygger på heteronormen. För ett socialistiskt jämställt och jämlikt samhälle.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!