Vägra horstämpeln!

2013-01-28 16:09:32
Kampanjen Vägra Kallas Hora är i full gång i Göteborg.

Onsdagen den 23 januari hade Vägra Kallas Hora-kampanjen ett lanseringsmöte på Angeredsgymnasiet, vilket kommer att följas av ett liknande möte på Plusgymnasiet.
Det är flera ungdomar som är intresserade av att driva Vägra Kallas Hora på sina skolor och därför kommer Elevkampanjen att ha fortsatta skolbesök under de närmaste månaderna.
Målet är att få fler elever engage­rade för att de tillsammans ska kunna stå emot kränkningar samt de nedskärningar som ofta förekommer på skolor. Att eleverna ska ha en enad grund att stå på som ger dem en betydligt starkare röst.

Amer Mohammed Ali