Var fjärde ung lesbisk har försökt ta sitt liv

2010-02-24 14:51:00
De flest homosexuella, bisexuella och trans- (hbt) ungdomar mår bra, men alarmerande många mår dåligt. Ohälsan bland hbt-ungdomar är större än hos den unga befolkningen i stort visar den nya utredningen från Ungdomsstyrelsen som också kräver åtgärder.

”Att inte bli ifrågasatt på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet och att ha personer att identifiera sig med är centralt för ett psykosocialt välbefinnande. Stöd från närstående och/eller en trygg och god psykosocial livssituation är en viktig förutsättning för minskad risk att utsättas för hot och övergrepp av olika slag.”

Det skriver Ungdomsstyrelsen i sin färska utredning HON, HEN, HAN om unga homo- och bisexuella samt unga transpersoners hälsa.
Utredningen visar att majoriteten mår bra, men andelen unga hbt-personer som utsatts för kränkande behandling, våld eller hot om våld är betydligt större än bland heterosexuella unga.

Unga transpersoner upplever systematiskt ett osynliggörande, det är ont om förebilder, och de möts inte sällan av oförståelse och kränkande behandling från familj, myndigheter och omgivningen. Långa vårdköer samt dåligt bemötande i vården är ytterligare orsaker till psykisk ohälsa.
Av de unga homo- och bisexuella kvinnorna uppgav en fjärdedel att de någon gång försökt att ta sitt liv.
Cirka 19 procent av unga hbt-personer har drabbats av fysiskt våld inom familjen, jämfört med cirka 10 procent av alla ungdomar mellan 16 och 25 år.
Utredningen visar att de vanligaste platserna att utsättas för hatbrott var skola/arbetsplats, därefter allmän plats och sedan hemmet.
Ungdomsstyrelsens slutgiltiga förslag handlar om ökad förståelse, nya rutiner och om att bryta normer. Förslagen är formulerade i sex punkter med två vardera inom att förbättra arbetet i skolan, myndigheters kompetens samt mötesplatser.

Rättvisepartiet Socialisterna och HBT-socialisterna menar att därtill behövs mer resurser till skola och vård, samt organiserad masskamp mot homofobi, sexuellt förtryck, sexism och heteronormen i samhället.
Lina Westerlund

Ungdomsstyrelsen har genomfört utredningen HON, HEN, HAN i samråd med Diskrimineringsombudsmannen, Statens folkhälsoinstitut, Skolverket, Socialstyrelsen, RFSL, RFSL Ungdom samt Sveriges Förenade HBTQ-studenter.

 Kommentarer på Ungdomsstyrelsens krav ▼

  • Kravet till skolan om att ”ta fram rutiner för arbetet mot kränkande behandling, trakasserier, hot och våld och se till att de följs” är i praktiken värdelöst utan ett kompletterande krav om fler lärare och elevvårdande personal samt mindre klasser.
  • Kravet på att ”sex- och samlevnadsundervisningens kvalité bör höjas” kompletteras under rubriken myndigheters kompetens där kravet är att personal inom skola och vård ska utbildas i att förebygga psykisk ohälsa samt motarbeta steroeotypa könsroller och diskriminering. 
  • De sista två kraven gäller rätten till mötesplatser, vilket kommunerna bör säkerställa liksom möjligheten till mer långsiktig finansiering av verksamheterna bör ses över. Byt ut ”bör” mot ”ska”.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!