Varslar Seko även för tågvärdarna?

Allt stöd måste ges till strejken, samtidigt som Seko måste vara beredd att stå fast vid sina krav, inklusive tågvärdarna, och om nödvändigt att trappa upp strejken. Foto: Natalia Medina

Den sista april gick Seko spårtrafiks kollektivavtalsperiod ut, och under tisdagen varslade Seko om strejk inom spårtrafikområdet, vilket träder i kraft den 11 maj om ingen uppgörelse görs innan dess. I varslet står kraven mot sena schemaändringar och bättre ledigheter i fokus, vilket ställer frågan om Sekoförbundet verkligen kommer att ta strid för tågvärdarna och mot ensamarbete på resandetåg.

JONAS BRÄNNBERG & LOUISE STRÖMBÄCK
medlemmar i Socialistiskt Alternativs fackliga kommitté

Sekos strejkvarsel är förstås en positiv nyhet. Det är sällan det varslas om strejk och än mer sällan som en strejk faktiskt genomförs. Den vilda strejken bland lokförarna på Stockholms pendeltåg och den utbredda kampen för att ha tågvärdarna kvar har satt hård press på ledningen i Seko och LO.
Frågorna om sena schemaändringar och bristen på återhämtning och lediga dagar är precis som tågvärdsfrågan mycket aktuella. För inte så länge sedan briserade SJ:s schemakaos efter att de infört ett nytt planeringssystem, trots varningar om att det inte fungerade, med resultatet att personal inte hade en aning om när de skulle jobba. Liknande problem har funnits på till exempel Mälartåg efter att MTR tagit över och på Green Cargo.
– Jag sa upp mig i ren desperation för jag kunde inte fixa arbetstiderna de har lagt på mig, sade Marina Nilsson till Sekotidningen efter att hon var tvungen att vända upp och ned på dygnet fyra gånger under en arbetsvecka.
En ny undersökning bland Sekos medlemmar visar att två av tre har svårt att förena arbetet med fritid och familj, en faktor bakom den stora bristen på till exempel lokförare. Seko kräver att alla schemaändringar med kortare varsel än två veckor ska vara frivilliga. Ytterligare ett krav är arbetstidsförkortning i form av lediga dagar (alternativt pengar), för att fler ska orka och vilja stanna krav i branschen.

Tyvärr får man dock känslan av att den tredje stridsfrågan, om säkerhet och trygghet på resandetåg med hjälp av tågvärd, är kraftigt nedtonad. Frågan nämns över huvud taget inte i Sekos eget pressmeddelande om strejkvarslet, vilket återspeglas i medias rapportering om varslet, och i texten i själva varslet om strejk är formuleringen luddig:
”Åtgärder behövs för att minska lokförarens utsatthet och minimera risken för stress och psykisk påfrestning som följer av att ensam framföra tåg med tusentals resenärer och hantera de situationer som kan uppstå. Seko yrkar därför på att vissa säkerhetskritiska arbetsuppgifter skall förläggas till annan ombordvarande personal jämte lokföraren.”
Vad menas med ”vissa säkerhetskritiska uppgifter” och vad för sorts annan ombordvarande personal åsyftas? Varför skriver man inte tydligare att det gäller tågvärd i hytt med säkerhetstjänst?

Förutom det faktum att tågvärdarna behövs för säkerhet och trygghet för resenärerna och rimlig arbetsbelastning för lokförarna har kampen av framför allt tågvärdar, Seko pendelklubben och lokförarnas vilda strejk gjort att resenärer och allmänhet redan har koll på frågorna och gett överväldigande stöd till de som kämpar för tågvärdar.
Om Sekoförbundet har valt att inte prioritera denna frågan är det ett stort misstag som innebär att man missar en chans till en historisk seger. En strejk på den frågan skulle redan från första början ha ett stort stöd i opinionen.

Om strejken genomförs kommer 1 200 av Sekos cirka 10 000 medlemmar i spårtrafiken tas ut i strejk i hela landet. Bland dessa är till exempel lokalvårdare, reparatörer och växlare inom MTR Pendeltågen, lokförare på MTR Mälartåg, och tunneltågförare inom tunnelbanans röda linje. Varslet innebär även nyanställnings-, övertids- och mertidsblockad på hela avtalsområdet.
– Jag saknar lite hårdare tag i hur man varslar. Att ta ut städ och och verkstad på pendeln drabbar säkerligen, men att det också är allt på pendeln, och varför tar man endast ut en linje på tunnelbanan? Det känns lite halvhjärtat, men jag hoppas jag blir positivt överraskad. Är man inte beredd att ta en rejäl strid för våra krav är jag rädd att Seko tappar medlemmar, säger Susann Högye-Bäckman, ordförande för Seko Pendelklubben.
Om strejken bryter ut kommer den förstås ändå få stora konsekvenser. Öresundstågen och tåg mellan Malmö och Göteborg drabbas till exempel direkt den 11 maj. Den 15 maj tas tunnelbanans röda linje och Mälartåg ut i strejk. I det tredje steget den 18 maj strejkar personal i Green Cargos godstrafik samt en rad tåglinjer som körs av SJ, Hector Rail och VR.
Då påverkas till exempel Pågatågen, där hotet om vild strejk 2021 tvingade Arriva att backa från planerna på att göra sig av med huvudskyddsombudet Ola Brunnström.

Almega Tågföretagen försöker ha en hård linje och har sagt att de inte tänker förhandla mer om inte Seko lägger ett varsel, vilket det inte är säkert att Seko skulle ha gjort om det inte vore för den vilda strejken i april.
Nu har dock korten börjat läggas ut på borden och allt stöd måste ges till strejken, samtidigt som Seko måste vara beredd att stå fast vid sina krav, inklusive tågvärdarna, och om nödvändigt att trappa upp strejken. Sekos medlemmar har varit mycket tydliga med att de är beredda att gå ut i strejk för ett godtagbart kollektivavtal, och nu är det upp till ledningen att inte svika. ■


Socialistiskt Alternativ / Offensiv står för:

  • Fullt stöd till Sekos kamp och varsel om strejk! Anta stöduttalanden i fackklubbar, på arbetsplatser, skolor och så vidare med uppmaning till Sekoförbundet att stå fast vid alla krav, inklusive tågvärdarna kvar.
  • Seko måste vara beredd att trappa upp med fler strejkvarsel och begäran om sympatiåtgärder om Tågföretagen inte backar.
  • Full demokratisk förankring hos de som berörs. Låt medlemmarna inom spårtrafiken rösta om avtalsförslag innan de skrivs under.

Även Målareförbundet varslar om strejk. Den 12 maj kl 12 tas 390 målare på 22 arbetsplatser runt om i landet ut i strejk om inget avtal har uppnåtts. Målarna protesterar bland annat mot att arbetsgivarnas avtalsbud innehåller förlängd provanställning till 4 månader.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!