Västerbotten: Rösta JA i folkomröstningen

2013-09-05 13:05:15


Invånare i Dorotea i Västerbotten har kämpat länge för att behålla sin sjukstuga. På söndag sker en folkomröstning som kommer att avgöra om sjukstugan får stanna.

Efter nästan 600 dagars ock­upation av sjukstugan i Dorotea är det dags för folkomröstning nu på söndag den 8 september i Västerbotten om vårdsituationen i länet.

Det är ockupationen som har tvingat fram den här folkomröstningen. 20 500 namnunderskrifter krävdes det för att få till stånd en ­omröstning och hela 24 801 samlades in.
Det är extra imponerande då Dorotea är en kommun med blott 2 700 invånare.
Västerbottens läns landsting har dock medvetet formulerat frågan kring omröstningen så att vården i Dorotea och Åsele ställs mot vården i hela länet: ”Som en del i att nå balans i ekonomin beslutade landstinget 2011 att minska antalet vårdplatser i Dorotea och ersätta den ­stationerade ambulansen i Åsele med en akutbil. Vill du ge Västerbottens läns lands­ting i uppdrag att utforma ett åtgärdspaket för hela länet som innebär att Dorotea får vårdplatser med läkarjourkedja som 2011 och att ­Åsele får en stationerad ambulans?”.

Akutbilen som landstinget hänvisar till i sitt förslag är i verkligheten en IVPA-bil (IVPA står för I Väntan På Ambulans). Det är direkt ­livsfarligt för patienter att byta ut ambulansen mot ett fordon som ska fungera som ett komplement till ambulanser och som inte kan hantera allvarliga akut­fall.
Under den regionala tv-debatten om folkomröstningen den 28 augusti brast publiken ut i rop som ”Allt är lögn!” när det socialdemokratiska landstingsrådet Peter Olofsson i Västerbottens läns landsting jämförde akutbilen med ambulanser.
Nino Bracin, ordförande i Västerbottens läns läkarförening, sågar rapporten om akutbilen och hur förslaget har tagits fram i en artikel i Västerbottens-Kuriren den 28 augusti.
– Jag ser den endast som en rapport – en redogörelse av akutbilens faktiska aktivitet men inte som en fullgod granskning gjord utifrån patienternas och de anställdas perspek­tiv.
– Hur är det till exempel att som patient skjutsas till kommungränsen och tvingas stå och vänta på ambulans? Ingen utvärdering har gjorts kring hur de ser på saken. Det finns risk att de (landstingsledningen) är partiska och inte vill motsäga sig själva.
Folkinitiativets namninsamling för en folkomröstning hade formuleringen ”För en ny förordning i lands-tinget som inkluderar ett åtgärdspaket som säkerställer sjukvård för ­alla, vilket bland annat innebär att Dorotea sjukstuga får primärvårdsjour och vårdplatser som tidigare och att Åsele får en egen ambulans”.
Bakgrunden till den planerade nedläggningen av sjukstugan i Doro­tea och ambulansen i Åsele är något som kallas för ”Projekt Balans”, vilket inte är något annat än ett nedskär­ningspaket på vården över hela ­länet.

Vården dräneras på resurser och för landstinget handlar det om att ”spara pengar”. De fyra vårdplatserna som man tog bort från Dorotea kostade 6 miljoner kronor om året. Landstinget har skrivit ett avtal med Dorotea kommun om att öppna två vårdplatser på äldreboendet istället.

Landstingsrådet Peter Olofsson har gjort klart att ­Socialdemokraterna kommer att fortsätta med att driva sin nedskärningspolitik.
Men kampen i Dorotea visar att det går att kämpa mot marknadens diktatur. Pengar finns, men de behöver omfördelas bort från riskkapi­talister, aktieutdelningar och skatteparadis, som högerpolitiken har möjliggjort, och istället gå till de stora behov som finns inom offentlig sektor, som inom exempelvis vården.
Alliansen, som har drivit på nedskärningar och privatiseringar mest av alla, är i opposition i landstinget och har av populistiska skäl ställt sig på Ja-sidan. Men faktum är att de har en lång lista av genomförda nedskärningar på sin meritlista.
Man ska aldrig sätta sin tilltro till att högerpartier ska råda bot på vårdnedskärningar. Verklig förändring kan bara komma ur organiserade protester och rörelser underifrån genom kampmetoder såsom den i Dorotea.

Ett Ja i folkomröstningen innebär att rösta emot nedskärningar på vården i Västerbotten. Det är också en röst för den gräsrotsrörelse som har byggts upp i Dorotea. En seger för JA är en seger för hela Västerbotten.
Rättvisepartiet Socialisterna/Offensiv ger allt stöd åt kampen och kommer att fortsätta att ta kamp mot nedskärningar och högerpolitik.

Robert Bielecki

 RS / Offensiv står för ▼
  • Rösta JA i folkomröstningen i Västerbotten den 8 september. Riv upp alla vård­nedskärningar.
  • Allt stöd till ockupationen i Dorotea. Återställ akutvårdplatserna i Dorotea och ambulansen i Åsele. Motsva­rande upprustning i andra drabbade kommuner.
  • För ett nytt arbetarparti som tar strid mot nedskärningar och orättvisor. Nej till kapitalets och EU:s diktatur – för demokratisk socialism.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!