”Vi ger kampen en röst i fullmäktige”

2006-11-22 16:23:17
I måndags anordnade Rättvisepartiet Socialisterna en manifestation mot rasism och nedskärningar på Poseidons torg i Haninge. Anledningen var höstens första kommunfullmäktigemöte, där sverigedemokraterna (sd) deltog.

– Sd är inget oppositionsparti, de stödjer alltid borgerliga förslag, sa konferencieren Lina Westerlund.
Medan de nyvalda kommunfullmäktigeledamöterna poserade på trappan till Kulturhuset höll RS båda kommunfullmäktigeledamöter, Lina Thörnblom och Mattias Bernhardsson, appeller vid protesten.
– Sänk politikerlönerna och skär ner på konsulternas arvoden och använd pengarna till att höja lönerna inom vård och omsorg, sa Mattias Bernhardsson, och berättade om kampanjen för minimilön på 18 000 kronor som RS fortsätter att driva på kommunala arbetsplatser – och som partiet ska motionera om i fullmäktige.
Kampanjen driver även frågan om sex timmars arbetsdag.

Rädda Jordbromalmsskolan

Protesten riktade sig också mot den planerade nedläggningen av Jordbromalmsskolan.
– I det segregerade Jordbro planerar politikerna att, istället för en gemensam skola, införa två olika F-9-skolor, sa Lina Thörnblom och varnade för att det tvärtom kommer att spä på den boendesegregering som redan finns i Jordbro.
Hacer Erdogan från Jordbromalmsskolan ledde talkörer och höll appeller mot nedläggningen.
Både Mattias och Lina poängterade att RS är ett kämpande parti som vill bygga en proteströrelse underifrån.
De båda mandaten i kommunfullmäktige kommer att fungera som en del i att bygga en verklig opposition mot rasism och högerpolitik, men de måste kombineras med kamp, sa Mattias och fick medhåll av Lina:
– Vi kommer att ta upp frågor i kommunfullmäktige – men det räcker inte. Vi måste kämpa tillsammans, på gatorna!

Ulrika Waaranperä