Victoria Park får ny majoritetsägare

2018-06-28 02:09:35
Det hårt kritiserade fastighetsbolaget Victoria Park har bytt ägare. Det tyska bolaget Vonovia tar över mer än 50 procent av fastighetsbolaget. ”Det står klart efter en preliminär sammanräkning vid acceptansperiodens utgång den 18 juni”, rapporterar Dagens Industri.

Villkoren i Vonovias erbjudande är uppfyllda och bolaget fullföljer därmed budet.

Offensiv har under maj rapporterat att Vonovia genom sitt dotterbolag Deutsche Annington Acquisition Holding lagt ett uppköpserbjudande på Victoria Park, något som nu verkställts.

För boende i Lövgärdet i Göteborg som länge kämpat mot den privata slumvärden med krav på kommunalisering fortsätter protesterna. 

Renovera på de boendes villkor eller kommunalisering är det fortsatta kravet till den nya majoritetsägaren och den politiska ledningen i staden. ■

Kristofer Lundberg