Vikariekris i skolan

2012-10-21 15:45:43


Harriet Saaw vikarierar framförallt inom grundskolan i Luleå.

Luleå: Under hösten har mediarapporterna duggat tätt om vikariekrisen i förskola och skola i Luleå. Allt oftare dyker ingen vikarie upp och verksamheten reduceras till barnpassning. På förskolorna har det till och med gått så långt att rektor/förskolechef tvingats ringa in föräldrar för att jobba, bara för att kunna uprätthålla säkerheten!

– Många lärare jag möter säger ”Nu klarar vi inte det här längre”. Vikariebristen har blivit ett arbetsmiljöproblem som riskerar att göra så att personalen går in i väggen. Man ska täcka upp för varandra så mycket att man inte hinner med sitt eget. Det blir ett ständigt pusslande som går ut över planeringstid, rastvaktande o s v. I slutändan drabbas barnen och undervisningen, berättar Harriet Saaw, som jobbar som vikarie framförallt inom grundskolan i Luleå.

De riktigt stora problemen har uppstått efter att den tillvidareanställda personalen i kommunens vikariepool sades upp. Istället har ett nytt vikarieanskaffningssystem införts, Time Care Pool. Där finns bara timvikarier som anmäler sin ”tillgänglighet” via nätet och sedan får förfrågan om jobb via sms.
– Systemet är ganska stelt. Till exempel kan man inte bli aktuell för ett vikariat om man är ”tillgänglig” en kvart för lite. Istället blir resultatet att eleverna blir utan vikarie hela dagen. Det går heller sällan att ­omboka vikariat, vilket innebär onödigt mycket omflyttningar av vikarier mellan skolor.
För den ordinarie personalen är strulet en stor stressfaktor, utöver en redan pressad arbetssituation, och inte oväntat stiger nu sjuktalen inom barn- och utbildningsförvaltningen. Med vikariekrisen riskerar de ökande sjuktalen att bli en ond cirkel. Trots att en arbetsgrupp bildades 2010 för att jobba med vikariesituationen har personal och media hösten 2012 rapporterat om att situationen är värre än någonsin.
– Även förr fick man ofta höra att det var svårt att få vikarier, men då var det framförallt i byarna. Nu verkar det vara samma problem överallt, berättar Harriet Saaw.
Utan vikarier slås all pedagogisk planering sönder och ständigt nya vikarier försvårar kontinuiteten och ökar otryggheten. I media har tjänstemän hävdat att orsaken till problemen är att det finns för lite utbildade vikarier, vilket ter sig mycket ­märkligt på en utbildningsort. Faktum är att många utbildade pedagoger har bytt yrke eller flyttat för att de har fått valsa runt som timvikarier år efter år.

– Det finns de som har jobbat som vikarie i 10-15 år utan att få fast jobb. Som vikarie blir du oftast bra ­bemött, men det är ett pressat jobb och vi får nästan aldrig någon information. Du får ingen tid för förberedelser, hitta nyckel, hitta till rätt klassrum o s v. Dessutom är det ekonomiskt ­osäkert, speciellt med de nya a-kassereglerna, säger Harriet Saaw.
– Rättvisepartiet Socialisterna (RS) har tidigare förespråkat vikariepooler med fast anställda och vi lämnar denna vecka in nya motioner (förslag) till kommunen om detta. Med en fast vikariepool skulle basbe­hovet av vikarier täckas och det ­skulle bli en bättre kontinuitet. Vikarierna skulle få kompetensutveckling, ­känna sig trygga och deras status skulle höjas. Med tryggare vikarieförsörjning skulle stressen hos ordinarie personal minska och det skulle bli lugnare arbetsplatser, säger Jonas Brännberg, RS gruppledare i kommunfullmäkti­ge.
På senare har faktiskt många kommuner återinfört fasta vikariepooler och i Kristianstad vill man utöka verksamheten efter att införandet har slagit väl ut.
– Det finns ett utrymme. Visst tror vi att vi sparar pengar på detta, men en stor vinst är att personalen får fasta tjänster och därmed bättre arbetsförhållanden. Och att vi får ­bättre kvalitet på verksamheten, sa förvaltningens personalchef Marie Söder­qvist till Kristianstadsbladet den 14 december 2010.

– RS kommer att ha en protest ut­anför kommunfullmäktige måndagen den 29 oktober angående situationen i skolan, både vad gäller vika­rier, personalneddragningar och lärarlönerna. Vi uppmanar skolpersonal, elever och föräldrar att göra samma sak, avslutar Jonas Brännberg.

RS Luleå

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!