”Vill vara med i ett uppror mot regeringen”

2017-05-17 23:44:46

foto: Joanna / Flickr CC


Två av tre unga i Grekland svarar ja på frågan: ”Är du beredd att delta i ett uppror mot regeringen?”
I Italien är det lika många och i Irland är det mer än hälften som vill vara med i ett uppror. Det framgår av en undersökning som den europeiska tv- och radio-
unionen (EBU) har gjort.

I EBU:s undersökning Generation What är det över en halv miljon unga människor i åldern 18-34 år runt om i Europa som har svarat på olika frågor, och svaren har sänt kalla kårar utefter ryggraden på de styrande. (Sverige är inte bland de fjorton länder som ingått i undersökningen.)
”Förtroendet för den politiska klassen har rasat till botten. Hela 90 procent svarar att några om inte alla politiker är korrupta. I Grekland och Frankrike är det 60 procent som anser att alla politiker är korrupta”. Överhuvudtaget är förtroendet för den officiella politiken på nollpunkten, drygt 80 procent hyser ett lågt förtroende.
Även i länder som på ytan kan tyckas vara oaser av politisk stabilitet är förtroendet lågt. I Tyskland är det exempelvis nästan så många som två av tre som hyser litet eller inget förtroende för etablissemangets politik.

Inget förtroende för politiken och politikerna idag i kombination med önskan om förändring kan imorgon följas av kamp och en vilja att gå ut på gator och torg för att ”något ska hända”.
Trots högerpopulism och nationalism finns inget stöd för flyktingstopp och stängda gränser, konstaterar EBU.
”Totalt anser 73 procent att invandringen gör samhället rikare. Det är en uppfattning som har störst stöd i Spanien (85 procent), följt av Tyskland (83 procent) och sedan Danmark (83 procent)”, skriver EBU och tillägger att flyktingsolidariteten är starkast bland unga kvinnor och tjejer. Slutsatsen av svaren är att en klar majoritet välkomnar flyktingar och är motståndare till de murar och stängsel som byggs. En majoritet tar också avstånd från de styrandes nationalism.

Men vad som särskilt oroar makthavarna är de många ja-svaren på frågan: ”Är du beredd att delta i ett storskaligt uppror mot regeringen, makthavarna om det äger rum de kommande dagarna eller månaderna?”.
67 procent i Grekland och 65 procent i Italien svarade ja. I Frankrike, Irland, Spanien, Tjeckien och Wales gav mer än hälften samma svar.
Bland de svarande var uppfattningen också tydlig – pengar och banker har för stor makt i ett samhälle präglat av växande klyftor. Det går självfallet inte att dra några långtgående slutsatser från en opinionsundersökning. Men svaren i EBU:s gallup sammanfaller med att unga i allt högre grad ger stöd till vänsterns partier och kandidater.
I det franska presidentvalet segrade vänsterns kandidat Jean-Luc Mélenchon bland de yngre väljarna. Om de unga väljarna ensamma skulle avgöra utgången av det brittiska valet skulle Jeremy Corbyn bli landets nästa premiärminister.
I USA var det främst unga som kampanjade för Bernie Sanders, som benämner sig själv som demokratisk socialist.
Till det ska läggas den sociala revolt med över trettio generalstejker som skakade Grekland för bara några år sedan och som inleddes med de ungas revolt i december 2008.

Även andra opinionsundersökningar har visat på en gryende global revoltstämning.
”I slutet av 2016 undersökte Ip-sos stämningsläget i 22 länder. Av alla tillfrågade svarade 64 procent att traditionella partier och politiker inte bryr sig om deras intressen. 69 procent ansåg att ekonomin är riggad för att gynna de rika och mäktiga”, skrev Dagens Nyheter den 23 april.
Det visar såväl på att nyliberalism och kapitalism håller på att föda sin egen folkliga motreaktion som på den potential som finns för en framtida socialistisk vänster och på ihåligheten i allt tal om att revolter och uppror hör det förgångna till. ■


Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!