Wien: 100 000 tågade mot regeringen

2018-07-04 15:26:37

foto: Sozialistische LinksPartei
Jätteprotest mot förlängda arbetstider och sämre villkor i Wien.

Den 30 juni demonstrerade över 100 000 i den österrikiska huvudstaden Wien mot regeringens (en koalition mellan ÖDP, Österrikes moderater, och FPÖ, motsvarande Sverigedemokraterna) förslag att drastiskt förlänga arbetstiderna. 

Regeringen vill att den lagstadgade maximala arbetstiden förlängs från 10 timmar till 12 timmar per dag och att veckoarbetstiden förlängs från 50 till 60 timmar.

Den reaktionära regeringen gör allt för att tillgodose kapitalismens och direktörernas krav på högre vinster på arbetarnas och de sämst ställdas bekostnad. Förutom längre ”mer flexibla” arbetstider med sämre övertidsersättning ämnar regeringen inskränka hyresgästers rättigheter, genomföra ytterligare försämringar  för flyktingar och inom EU driver regeringen på för att Fort Europa ska bygga fler och högre murar. 

Jättedemonstrationen den 30 juni följdes av strejker i Graz (landets nästa största stad) mot den föreslagna arbetstidslagen under måndagen den 2 juli.

Enligt regeringens plan ska landets parlament rösta om den nya arbetstidslagen den 4 eller 5 juli – dagarna innan semesterperioden börjar. ■