Wisconsin: Hur stoppa Walker?

2011-03-16 12:35:54
Kampen i Wisconsin har gripit tag i nationen.
Om delstatsguvernören Scott Walker vinner kommer, vilket försöken att förbjuda strejker inom offentliga sektorn i Ohio visar, många liknande attacker på arbetares rättigheter att följa över hela landet. Vi måste trappa upp kampen mot Walker med strejkaktioner, studentstrejker och demonstrationer och civil olydnad i masskala.
Antifacklig lagstiftning inom offentliga sektorn är på förslag i arton delstater. Tolv delstater har antifackliga ”rätt att jobba”-lagförslag uppe på bordet och i sju andra delstater har politikerna diskuterat möjligheten att inskränka byggnadsarbetarnas fackliga rättigheter.

Under de kommande två åren ska den federala budgeten och delstaternas samt motsvarande kommunernas utgifter bantas med 300 miljarder dollar (2 000 miljarder kronor). Samtidigt förbereder den av president Obama utsedda underskottskommissionen förslag som slaktar Social Security (socialförsäk- ringssystemet), Medicare (ett sjukförsäkringssystem för äldre och rörelsehindrade) och Medic­aid (en subventionerad sjukförsäkring till dem med de allra lägs­ta inkomsterna).
Michael Moore konstaterade helt riktigt att guvernör Walker har ”väckt en sovande jätte” i form av arbetarklassvrede mot storbolagen och politikerna.
Ilskan har lagrats upp under många år, i synnerhet efter finanskollapsen 2008 och det påföljande räddningspaketet för Wall Street. Redan innan den ekonomiska härdsmältan hade arbetarna upplevt åratal av stillastående eller sjunkande reallöner. Detta är bakgrunden till den massiva omfattningen av vreden både i Wisconsin och på andra håll.

Walker och direktörerna förväntade sig inget större motstånd. De hade tack och lov helt fel. Istället för passivitet möttes de av en kolossal, pågående och inspirerande rörelse av ungdomar och arbetare, privat och offentligt anställda, fackligt anslutna och fackligt oorganisera­de.
Det slående sätt som denna rörelse bröt ut och spred sig på är en levande lärdom om hur medvetenhet kan förändras över en natt. På tisdagen den 15 februari genomfördes studentstrejker och demonstrationer i Madison, som på kvällen anslöt sig till ett massmöte med 10 000 arbetare. Efter det följde ännu större student- och elevprotester runt om i Wisconsin.
De framgångsrika ungdomsaktionerna inspirerade fackligt anslutna lärarvikarier på University of Wisconsin till att ockupe­ra Capitol (delstatsstyrets pråliga byggnad).

Denna rörelse underifrån tvingade de fackliga ledarna att mana till protestaktioner och ge sitt erkännande till de sjukskrivningsaktioner som medlemmarna re- dan hade inlett. Istället för att backa gick Walker emellertid till motoffensiv den 1 mars, samtidigt som ock­upanterna av Capitolbyggnaden drevs ut. Efter att ha berövat rörelsen ett symboliskt nervcentrum tillkännagav Walker ytterligare nedskärningar på 1,5 miljarder dollar (9,6 miljarder kronor).
Det i sin tur reste omedelbart frågan: hur trappa upp kampen?
I Egypten var det arbetarnas strejker, ungdomens offensiv och massornas hot om att marschera mot presidentpalatset, som till sist tvingade Mubarak att avgå. Vi behöver en liknande upptrappning i Wisconsin för att vinna! Startpunkten bör vara endagsgeneralstrejk inom offentli­ga sektorn.
Stora lördagsprotester kommer inte att vara tillräckligt för att vinna.

En endagsstrejk i Wisconsin kan bli en vändpunkt i riktning mot en bredare mobilisering och radikalisering av arbetare och ungdomar. Vi måste nu börja förbereda för djärva och stora strejker, massjukskrivningar, walk- outs och massomfattande civil olydnad.
Även om de demokratiska senatorerna i delstaten under en tid kunde hindra en omröstning om Walters, är demokraterna, som parti, inte en pålitlig allierad. Tvärtom, över hela landet genomför demokraterna skolnedläggningar samtidigt som de be- viljar skattelättnader för storföretagen och de superrika.
Varje som helst strid för att försvara offentliga sektorn kommer att nödvändiggöra att oberoende arbetarklasskandidater ställer upp mot nedskärningar­na. Detta skulle kunna utgöra ett steg i riktning mot det som verkligen behövs: ett nytt politiskt parti som representerar arbetar­na, de fattiga och de unga.

Socialist Alternative reser följande krav:
  • Omedelbara fackmöten för att utarbeta en plan om hur kampen kan trappas upp.
  • Bilda strejkkommittéer som tillsammans med kommittéer representerande studenter, arbetslösa och lokala gräsrotsaktivister kan leda kampen framåt.
  • Sätt snabbt ett datum för generalstrejk som lamslår delstaten – förbered för en serie av generalstrejker för att tvinga Walker att backa.
  • Mobilisera stöd i andra delstater – alla till Wisconsin.
  • Wall Street bär ansvaret för krisen. Arbetarna ska inte betala en kris som andra har skapat.
  • Inga halvmesyrer eller ruttna kompromisser. Stoppa Walkers nedskärningar, lönesänkningar och attacker på de fackliga fri- och rättigheterna.
  • Bryt storföretagens makt över politiken och våra liv. Arbetare i Wisconsin och resten av USA förena er; för ett arbetarparti och ett demokratiskt, socialistiskt samhälle.
Bryan Koulouris och Ty Moore

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!