Ytterligare 250 tjänster försvinner från Sahlgrenska

2018-10-24 10:43:21
GÖTEBORG: De fortsatta neddragningarna på Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU) i Göteborg innebär att vårdplatser och ytterligare 250 tjänster försvinner. Hittills i år har 80 tjänster försvunnit.
De nya nedskärningarna slår mycket hårt.
– Patienter kommer att få ligga i dagrum och på läkarexpeditioner. Patienterna blir inte färre. Konsekvensen blir överbeläggningar och högre arbetsbelastning för den personal som finns kvar, säger Hans Ekström, undersköterska och ordförande för Kommunal på Sahlgrenska, till Göteborgs-Posten.
Detta trots att till och med sjukhusledningen erkänner att det skulle behövas fler vårdplatser.
De aviserade neddragningarna kommer framför allt att drabba läkartjänsterna.