Zahid Baloch: En förkämpe för arbetares rättigheter

2018-04-18 10:57:57

foto: Kristofer Lundberg
Närmare 250 protester har ägt rum världen runt med krav på att Zahid släpps fri och får asyl.

”Vi fördömer kraftigt försöken att utvisa en förkämpe för arbetares rättigheter där hans liv äventyras. Vi kommer att cirkulera er skandalösa roll i detta fall till tusentals fackliga aktivister över Swansea och Wales”, uttalar Swansea Trade Union Counsil representerande 20 000 fackliga aktivister, undertecknat av Alec Thraves, till norska myndigheter.

Zahid Balochs liv är i fara så länge som han har ett överhängande utvisningshot.
Den 9 april väcktes Zahid Baloch av den norska polisen i flyktingfängelset i Oslo. Han ombads duscha och klä på sig för att åka till den pakistanska ambassaden. Zahid, som fruktar för sitt liv och sina släktingars säkerhet, vädjar till polisen att inte föra honom till ambassaden.
Zahid kontaktar sin advokat och NOAS, norska organisationen för asylsökande. Bilen färdas mot ambassaden, men när den närmat sig får chauffören ett samtal och återvänder. Det var ambassaden som inte ville ta emot Zahid.
Den 12 april fördes han på nytt till den pakistanska ambassaden. Denna gång kom ambassadpersonalen ut till den polisbil där Zahid satt och uttalade hot – ”Vi kommer träffa dig i Pakistan, vi ses”. Hoten, som skedde mitt framför den norska polisen, är vidarebefordrade till Zahids advokat. 

Zahid Baloch är en erkänd politisk aktivist vars utvisningshot har fått stor internationell uppmärksamhet. De internationella protester som har ägt rum sedan Zahid överfördes från Sverige till Norge är nu uppe i nära 250 stycken. Möten, protester, demonstrationer, uppvaktande av ambassader och protestuttalanden sprider sig över världen från politiska partier, fackliga aktivister, människorättsaktivister, studentorganisationer och enskilda.
Protester har ägt rum i Nord- och Latinamerika, Afrika, Asien, Mellanöstern och i en rad europeiska länder. I Norge har de båda parlamentspartierna Rødt och Sosialistisk Venstreparti gett sitt stöd till kampanjen för asyl åt Zahid Baloch.
Orsaken är vetskapen om den tortyr han själv har utsatts för av den pakistanska militären, vilket visar det förtryck som balocher utsätts för i ett av världens mest slutna områden – ett förtryck som sällan når några tidningsrubriker. 

”De pakistanska myndigheterna är fullt medvetna om Zahid Ba­loch politiska aktiviteter i exil. Hans far misshandlades allvarligt av militären som frågade om sonens aktiviteter för Baluchistan i Sverige”, skriver Martin Power Davies, regional ordförande i Nationella utbildningsfacket i London, England.
”Jag och många med inflytande följer Norge i denna tid då ni förväntas göra korrekta beslut utifrån mänskliga värden och låta ett liv få fortsätta”, skriver Rob MacDonald, redaktör på magasinet Bad Art.
”Mr Baloch är erkänd internationellt för sin roll i kampen för social rättvisa och alla försök till att utvisa honom går emot principiella mänskliga värden av jämlikhet och yttrandefrihet som både Sverige och Norge säger sig vila på”, skriver Charlie Wells, Socialist Party England.
”Vi känner Zahid Baloch som en talesperson på protester, demonstrationer och möten. Säkert är att pakistanska myndigheter och paramilitära grupper är väl medvetna om att Zahid kan återsändas, vilket sätter hans liv i fara”, skriver LSP, Socialistiska Vänsterpartiet i Belgien.
”Zahid Balochs liv har hotats. Han fängslades, misshandlades och torterades så allvarligt att han behöver regelbunden vård för posttraumatisk stress. Att utvisa honom till Pakistan kan med säkerhet betyda döden”, skriver Hanna Swoboda, psykologiska departementet vid Chicago Universitetet i USA. 

Den oro som politiska aktivister känner över Zahid vilar sig på såväl vad han har utsatts för som för den politiska utvecklingen i Baluchistan och Pakistan. Under 2017 skedde   2 114 försvinnanden i Baluchistan, 545 dödades i utomrättsliga avrättningar, 129 i militära operationer och 92 stympade kroppar hittades. Stora områden av Baluchistan är under militär belägring.
”Baluchistan har blivit som ett svart hål för studenter, advokater, läkare, människorättsaktivister, journalister och speciellt politiska aktivister”, skriver Baloch Human Rights Organisation.
Den diktatur som riktas mot Baluchistan från den pakistanska statens sida har förvärrats de senaste åren. Alla statliga organ samt media befinner sig under säkerhetsstyrkornas kontroll, vilka är inblandade i vad som närmast kan beskrivas som folkmord och etnisk rensning. Krigsbrotten genomförda av säkerhetsstyrkor under militära operationer utreds aldrig.
Mellan januari och december 2017 genomförde den pakistanska militären 516 militära operationer i Baluchistan. Frontier Corps, en paramilitär styrka med polisiära befogenheter, har fört bort människor mot sin vilja till okända platser med förvar, ökända bland politiska aktivister som tortyrceller. 

I Baluchistan känner statens väpnade styrkor full frihet att genomgå övergrepp på mänskliga fri – och rättigheter. Förutom statens militära styrkor, paramilitära grupper knutna till staten, finns islamistiska grupper som genomför riktade attacker.
”Zahid Baloch är aktiv socialist och försvarare av kvinnors rättigheter, vilket har lett till att han har mottagit hot från högerextremister i Pakistan”, skriver den feministiska plattformen Libres y Combativas i Katalonien.
”Zahid Baloch måste få asyl. Han är en av världens mest kända kritiker av pakistans förtryck mot Baluchistan, där den pakistanska militären dödar och brutalt förtrycker all form av opposition”, skriver också 63 fackligt förtroendevalda industriarbetare i Spanien.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!