Cypern: Stoppa de sexistiska domarna

Trycket har varit stort från protester i ett fall som stinker av sexism och kvinnoförtryck.

Gemensamt uttalande CWI:s sektioner i Cypern; England, Wales och Skottland; samt Israel-Palestina

Den 19-åriga brittiska kvinnan som anmälde att hon hade blivit brutalt gängvåldtagen i juli förra året i Agia Napa, Cypern, påstods vara en lögnare och blev själv dömd.

Den 19-åriga brittiska kvinnan som anmälde att hon hade blivit brutalt gängvåldtagen i juli förra året i Agia Napa, Cypern, har förklarats skyldig. Skyldig för att ha vågat anmäla en våldtäkt och be polisen att utreda det. 
Polisen gjorde inte det. Tvärtom: från de allra första dagarna förvandlade de henne från ett offer till en kriminell. Hon förhördes i sju timmar tills hon gick med på att skriva under ett uttalande där anklagelsen togs tillbaka, vilket hon senare sagt var framtvingat utan att någon advokat eller vän fanns vid hennes sida.

Den 7 januari fick kvinnan en fyra månaders villkorlig fängelsedom för att ha ljugit och gett felaktiga uppgifter. Även om detta är skandalöst är det uppenbart att de två protesterna utanför domstolen från runt 200 kvinnor och män från Cypern, Israel (de 12 våldtäktsanklagades hemland) och Storbritannien samt all den internationella solidaritet som offret fick, med protester utanför de cypriotiska ambassaderna, spelade en viktig roll i att förhindra ett omedelbart frihetsberövande. Detta är en liten seger, även om det ännu är långt kvar till att rättvisan segrar.
Det är motbjudande att detta offers redan extremt traumatiserande upplevelse har förvärrats av staten. Bilderna på hennes totalt 35 skador och märken, markerade på en manlig kropp, har chockat miljontals. Hon har redan hållits fängslad imer än en månad och har tvingats stanna i Cypern i sex månader. Allt detta på grund av att hon har anmält en våldtäkt.
Under sin påtvingade vistelse på Cypern har offret under tiden jagats varje dag av rättsväsendet och media, medan de anklagade våldtäktsmännen släpptes fria.

Vi ska inte ha något förtroende för polisen och dess ”utredningar”. Vi kan inte lita på den kapitalistiska staten att ge våldtäktsoffren rättvisa. 
Under kapitalismen är statens primära uppgift att upprätthålla och skydda ett system som är baserat på utsugning av det arbetande folket. Som sådan tenderar dess institutioner oundvikligen att återspegla och upprätthålla de förtryck som detta system genererar – inklusive sexism och rasism.
Vi kräver fullständig demokratisk ansvarsskyldighet för polis och rättsväsende. Detta bör omfatta val av domare; inrättande av kommittéer bestående av arbetare, fackföreningar och företrädare för samhället för att övervaka polisens arbete och hålla dem ansvariga; och omedelbar uppsägning av alla poliser som samarbetar i misskötsel av rättvisa som denna.

Videon från kvällen före våldtäkten, liksom det faktum att kvinnan bekräftade att hon hade haft sex under samtycke med en av männen, användes emot henne, där vissa motbjudande nog kallade henne ”hora”. Detta är historien som de cypriotiska medierna för fram. Detta är historien som polisen och rättssystemet använde för att fördöma henne.
Domstolens beslut och den ständiga förekomsten i media av uppfattningen om att offret ”bad om det” bidrar till sexistiska attityder och ursäktar våldtäkter. 
Denna skuldbeläggning måste utmanas.

Nej betyder nej – oavsett vad en kvinna bär, oavsett om hon tidigare har haft sex med samtycke med sin angripare, oavsett hur få eller hur många sexpartner hon har haft tidigare. Allt detta är irrelevant och bör inte användas mot offer för att förneka dem rättvisa.
Våldtäkt är tyvärr en vanlig erfarenhet för kvinnor över hela världen. 
Den cypriotiska regeringen har undertecknat Istanbulkonventionen (Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet). 
Enligt den måste Cypern ge skydd till offret, utbildning till polisen och staten om hur man ska hantera fall av våld mot kvinnor, psykologiskt och juridiskt stöd, översättare och slutligen en rättvis rättegång, men detta fall belyser att sådana avtal är ineffektiva när de har undertecknats av kapitalistiska regeringar.

Det är motbjudande att detta offers redan extremt traumatiserande upplevelse har förvärrats av staten.

Committee for a Workers’ International (CWI) står i solidaritet med detta och alla andra offer i Cypern, Storbritannien, Israel och över hela världen mot det brutala system som främjar skuldbeläggning av brottsoffer, exploatering och tystnad.
Från ”Metoo” till ”Ni una menos” har kvinnorörelsen visat att internationalistisk solidaritet är ett nyckelverktyg för att bekämpa orättvisa. Det var också tydligt i detta fall. 
I samband med rättegången har flera demonstrationer genomförts i Israel och mer än 265 israeler har donerat pengar för att den 19-åriga kvinnan ska få ett juridiskt ombud.
Masstödet till offret från den lokala kvinnorörelsen – liksom det faktum att 52 israeliska kvinnliga aktivister flög till Cypern den 7 januari för att närvara vid kvinnans sida under tillkännagivandet av domen – har utan tvekan resulterat i att offret har fått en mildare dom än vad som kunde ha förväntats (lagen föreskriver straff på upp till ett års fängelse för detta brott). 
Resebyrån som offret kom till Cypern med har också, under press, tagit bort hotellet där det påstådda övergreppet ägde rum från sina listor och destinationer. 
Det här är små segrar och exempel på vad vi kan uppnå när vi kämpar förenade och går samman i solidaritet.

Vi stödjer och kallar till massprotester mot denna orättvisa och uppmanar arbetarrörelsen internationellt att ta upp denna fråga – att organisera för att försvara alla offer för sexuellt våld. I slutändan innebär detta att kräva ett slut på det kapitalistiska systemet som lutar sig mot och upprätthåller kvinnoförtryck. 
Endast ett socialistiskt samhälle – baserat på arbetarklassens solidaritet – kan börja erbjuda äkta jämlikhet till kvinnor och i slutändan få ett slut på skräcken om våldtäkt och sexuellt våld. 
Det här är hemskheter som bara växer under ett system som drivs av vinst och exploatering. Vi står vid hennes sida!

Vi kämpar för:
• Upphäv offrets straffrättsliga dom. Stärk protesterna mot domen och bredda rörelsen. Arbetar- och fackföreningsrörelsen måste ta upp denna fråga och använda sin vikt för att mobilisera sina medlemmar och utmana sexistiska idéer.
• Öppna utredningen om våldtäkten igen, inklusive alla de anklagade.
• Demokratisk övervakning av utredningen och rättegången av arbetarklasskvinnor och arbetarorganisationer. Sparka poliserna som har samarbetat under denna misskötsel av rättvisan. För folkliga val av domare och arbetares demokratiska övervakning av polisen.
• Ett slut på det kapitalistiska systemet med vinst och exploatering som i slutändan upprätthåller kvinnoförtryck, sexuellt våld och sexistiskt statligt våld.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!

Intresserad?

Socialistiskt Alternativs partiföreningar har möten varje vecka som diskuterar socialistisk politik, marxistisk analys, arbetarkamp i historien och program. Vi planerar den aktuella kampen och verksamheten.
Är du intresserad av att delta? Maila till rs@socialisterna.org

Nyheter från ISA

Rättvisepartiet Socialisterna är den svenska sektionen International Socialist Alternative.

Skip to content